Eksoten yt-neuvottelut pitkittyneet, seuraava tapaaminen 10.2.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä  (Eksote) yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat edelleen, koska mahdollisia organisaatiomuutoksia koskevat selvitystyöt ovat kesken. Seuraava yt-neuvottelu järjestetään 10.2.2020.

Eksoten henkilöstöjohtajan Merja Hokkanen sanoo Eksoten tiedotteessa, että "joidenkin organisaation osa-alueiden osalta selvitystyöt ovat edelleen kesken ja tämän vuoksi neuvotteluja joudutaan jatkama an vielä helmikuun aikana. Ymmärrän, että henkilöstön kannalta tilanne on ikävä. Moni eksotelainen odottaa ja pelkää pahinta omalla kohdallaan toteutuvaksi".

Tiedotteen mukaan erilaiset säästötoimenpiteet aiheuttavat edelleen pontevaa keskustelua työnantajaosapuolen ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken. Säästöjen tuomat muutokset ja niiden kestävyys nostavat esiin vieläkin kysymyksiä sekä eripuraa.

Tiedotteessa todetaan, että Eksoten yt-neuvottelut näyttävät siltä, ettei kaikkia säästöjä saada toteutettua säästötoimenpiteiden avulla. Neuvottelutuloksen arvioidaan tuovan jatkossa irtisanomisia, tehtävänkuvien muutoksia sekä palvelujen muutoksia.

Seuraavissa yt-neuvotteluissa keskitytään perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä teknisten palvelujen organisaatiouudistuksia koskeviin neuvotteluihin.

"Eksoten toimintakyvyn ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttävät, että Eksoten toiminta saadaan vastaamaan kuntien taloudellista kantokykyä. Eksote on käynnistänyt syksyllä 2019 yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on etsiä noin yhdeksän miljoonan euron säästöt verrattuna syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon. Henkilöstövähennystarpeen arvioitiin olevan noin 105 henkilötyövuotta (htv). Säästötavoitteen toteutuminen edellyttää henkilöstömenojen lisäksi myös muiden toiminnallisten säästöjen toteuttamista", tiedotteessa todetaan.