Yksityiselle opetusalalle ja ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin neuvottelutulos

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten neuvotteluissa saavutettiin myöhään maanantai-iltana 23.3. neuvottelutulos.

Tuleva sopimuskausi on pituudeltaan 24 kk. Palkantarkistukset noudattelevat yleistä linjaa ja kiky-tunnit poistuvat.

Neuvotteluiden tahtia tiivistettiin koronavirusepidemian takia ja ratkaisuun päästiinkin yli viikko ennen sopimuskauden päättymistä. Poikkeuksellisessa tilanteessa oli tärkeää turvata paitsi työrauha, myös yleisen linjan mukaiset palkantarkistukset ja tasoltaan hyväksyttävä TES-ratkaisu.

Sopijaosapuolina ovat Jytyn lisäksi JHL ja OAJ. Työnantajia edustaa Sivistystyönantajat ry.

Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun liittojen hallinnot ovat sen käsitelleet. Jytyssä neuvottelutuloksen hyväksyy liittohallitus ja liittovaltuusto.

Lisätiedot: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki

* Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: