Yhden lastensuojelun sosiaalityöntekijän vastuulle enintään 35 lasta vuonna 2022

 

Hallitus esittää asteittain kiristyvää vähimmäishenkilöstömitoitusta lastensuojelun sosiaalityöhön. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Asiakasmäärän rajaus koskisi lastensuojelun asiakkuudessa olevia 0–17-vuotiaita lapsia. Tarkoituksena on, että lasten asioista vastaavilla sosiaalityöntekijöillä ei olisi ehdotetun enimmäismäärän lisäksi muita asiakkuuksia.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa sekä turvata lapsi- ja
perhekohtaisen lastensuojelun tavoitteiden toteutuminen. Lapsen edun turvaaminen on lastensuojelun tärkein periaate. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on vastuu valvoa lapsen etua ja edistää lapsen oikeuksia.

Tutkimustieto osoittaa, että lastensuojelun asiakkaana olevien lasten hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta lisäävät työntekijöiden pysyvyys ja aika, joka työntekijöillä on käytettävissään kunkin lapsen asiassa.  Henkilöstömitoituksella voidaan vähentää sosiaalityöntekijän työkuormitusta ja näin parantaa sosiaalityöntekijän mahdollisuuksia perehtyä lapsen asioihin ja sosiaalityön tekemiseen lapsen edun mukaisesti. 

Kunnat vastaavat vuoteen 2023 asti siitä, että lastensuojelulain mukaiset palvelut ovat saatavilla ja niiden järjestämiseen on riittävät voimavarat. Tämän jälkeen lastensuojelulain mukaisten palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2022 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. 

Esitettyä vähimmäishenkilöstömitoitusta tehdään haastavassa henkilöstötilanteessa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän rajaus vaatisi lain voimaan tullessa 80 ja kaksi vuotta lain voimaan tulon jälkeen kaikkiaan 359 uutta työntekijää nykyiseen verrattuna. Uudistus edellyttää myös koulutuslisäyksiä: sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkoja lisättäisiin 200 paikalla vuosina 2022 – 2027.