Vuosilomien joustavoittamista lyhyissä työsuhteissa työskenteleville selvitetään

Lyhyissä työsuhteissa työskentelevien vuosilomat saattavat jäädä pitämättä useana vuonna peräkkäin. Työministeri Tuula Haatainen on käynnistänyt selvityksen, jossa tutkitaan mahdollisuuksia joustavoittaa vuosilomien käyttöä ja siirtää niitä käytettäväksi uuden työsuhteen aikana.

Lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa eri työnantajille työskentelevien työntekijöiden vuosiloma voi jäädä jopa usean peräkkäisen vuoden aikana pitämättä. Tämä johtuu siitä, että oikeus aiemman työsuhteen aikana kertyneeseen vuosilomaan ei siirry uuteen työsuhteeseen, vaan pitämättömät lomat korvataan määräaikaisissa työsuhteissa lomakorvauksella. Nyt tarkoituksena on selvittää, miten tällaisessa tilanteessa olevien työntekijöiden olisi tosiasiassa mahdollista pitää vuosilomaa uuden työnantajan palveluksessa. 

"Uudistamalla vuosilomalakia haluamme erityisesti parantaa lyhyissä työsuhteissa työskentelevien yhdenvertaisuutta. Käynnistämäni selvitys on ensiaskel joustavampien lomien toteuttamiseksi, ja odotan mielenkiinnolla sen tuloksia", työministeri Haatainen kertoo.

Selvitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaisesti selvitetään mahdollisuudet joustavoittaa lomien käyttöä ja siirtämistä työpaikan vaihtotilanteissa (esimerkiksi lomapankki) lyhyissä työsuhteissa työskentelevien yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Työministeri Haatainen nimesi selvityshenkilöksi työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen ja palkkahallinnon erityisasiantuntija Antti Kondelinin. Selvityksessä tulee arvioida, millaisin keinoin näihin hallitusohjelmakirjauksen mukaisiin tavoitteisiin voitaisiin päästä. 

Selvitystyö jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa arvioidaan vuosilomalain vuosiloman antamista koskevia säännöksiä. Toisessa osassa selvitetään vuosilomapankkijärjestelmän toteuttamismahdollisuuksia, jotta eri työnantajille lyhyissä ja peräkkäisissä määräaikaisissa työskentelevien oikeus vuosilomaan voitaisiin turvata. Vuosilomapankilla tarkoitetaan järjestelmää, jossa määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät voisivat tallettaa ansaitsemaansa vuosilomaa käytettäväksi seuraavan työsuhteen aikana. 

Selvitys tulee luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuun 2022 loppuun mennessä.