Vuoden 2023 STTK:laisen luottamusmiehen valinta

STTK on valinnut vuoden STTK:laiset henkilöstön edustajat jo usean vuoden ajan. Valinnoilla STTK on halunnut korostaa henkilöstön edustajien työn tärkeyttä työelämän muutoksessa.

Viime vuosina vuoden luottamusmies ja vuoden työsuojeluvaltuutettu on valittu vuorovuosin. Vuonna 2023 on vuoden STTK:laisen luottamusmiehen valinnan vuoro. Valinnan tulos julkistetaan 3.10.2023 STTK:n ja liittojen yhteisessä HED2023-seminaarissa.

Pyydämme esityksiä vuoden luottamusmiehestä Jytyn yhdistyksiltä. Esitykset tulee toimittaa 8.6.2023 mennessä osoitteeseen: jonas.fyrqvist@jytyliitto.fi

STTK:n kriteerit joiden perusteella vuoden luottamusmies valitaan

Luottamusmies nauttii luottamusta työpaikallaan. Hän
• tahtoo tehdä henkilöstön edustajan vaativaa työtä
• on tasapuolinen kaikkia kohtaan
• kuuntelee aktiivisesti jäsenkuntansa näkemyksiä
• tiedottaa aktiivisesti työpaikan asioista
• on esimerkillinen omassa työssään

Luottamusmies toimii tavoitteellisesti. Hän on
• saavuttanut jäsenistönsä ja koko organisaation tulevaisuuden kannalta hyviä neuvottelutuloksia luottamusmiehen tehtäväkentän eri osa-alueilla (TES/VES-asioissa, YT-menettelyssä, työyhteisön toiminnan kehittämisessä ja ongelmien selvittämisessä sekä tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä)
• löytänyt toimivia ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin
• onnistunut työssä tasa-arvon edistämiseksi (ikä, osaaminen, sukupuoli, etninen tausta)
• panostanut tiedonhankintaan, tiedottamiseen, henkilöstön motivointiin ja koulutukseen

Luottamusmies on oman alansa ammattilainen ja asiantuntija luottamustehtävässä. Hänellä on
• aktiivinen ote työhön
• hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
• kyky hallita suuria kokonaisuuksia
• kyky keskittyä olennaiseen
• kyky hallita muuttuvaa toimintaympäristöä

Kirjallisessa esityksessä tulisi mainita seuraavat seikat:

• Esitetyn henkilön nimi
• Esitetyn henkilön työpaikka ja edustettavan henkilöstön määrä. Lisäksi lyhyt kuvaus työpaikan tilanteesta, esimerkiksi muutoksista, yhteistoimintakulttuurista yms.
• Esitetyn henkilön kokemus luottamusmiehenä

• Mahdollisimman kattava ja kuvaileva perustelu siitä, miksi esitetty henkilö olisi sopiva vuoden STTK:laiseksi luottamusmieheksi:
o kuvaus henkilön osaamisesta, aktiivisuudesta ja ominaisuuksista luottamusmiehenä
o kuvaus henkilön ja työnantajapuolen yhteistoiminnasta
o kuvaus henkilön erityissaavutuksista luottamusmiehenä (esimerkein)
o kuvaus esitetystä henkilöstä ihmisenä

• Esityksen tehnyt yhdistys tai ammattiosasto
• Yhteyshenkilö, hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa.

Asiasanat: