Työterveyslaitoksessa saavutettiin neuvottelutulos

Työterveyslaitoksen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin yleisen linjan mukainen neuvottelutulos. Neuvotteluratkaisun pituus on 24 kuukautta ja kesto 1.4.2020 – 31.3.2022. Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun liittojen hallinnot ovat käsitelleet ja hyväksyneet sen.

Lisätietoja Jytyssä: Työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Asiasanat: