Työnantajalle mahdollisuus poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa

Valtioneuvosto on antanut 17.3.2020 valmiuslain nojalla asetuksen, jolla pystytään reagoimaan paremmin virusepidemiasta aiheutuvaan henkilöstöpulaan yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. Järjestelyt koskevat työaikaa ja vuosilomia sekä irtisanomisaikaa työntekijän irtisanoutuessa työstään.

Asetusta voidaan soveltaa terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön. Irtisanomisajan pidentämistä ei kuitenkaan sovelleta poliisitoimessa.

Työnantaja voisi keskeyttää tarvittaessa työntekijän loman tai siirtää sen antamisen ajankohtaa. Lisäksi työnantaja voisi poiketa velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen sekä poiketa lepoaikasäännöksistä. Työnantaja voisi myös pidentää työntekijän noudatettavaksi säädettyä irtisanomisaikaa neljään kuukauteen, jos työnantajaa uhkaa virusepidemiasta johtuva työvoimapula. Jos työnantaja käyttäisi näitä poikkeusmahdollisuuksia, hänen tulisi kiinnittää eri tavoin huomiota työntekijöiden terveyteen ja työturvallisuuteen. Poikkeukset olisivat väliaikaisia.

Työvoimapula voi häiritä yhteiskunnallisten kriittisten palveluiden toimintaa

Virusepidemian leviäminen saattaa aiheuttaa työnantajalle työvoimapulan, jonka taustalla on esimerkiksi kansalaisten sairastumisesta johtuva palvelutarve. Lisäksi työvoimapulaa voi kasvattaa asianomaisista toiminnoissa työskentelevän henkilöstön sairastuminen. Työvoimapula voi merkittävällä tavalla häiritä näiden yhteiskunnallisesti kriittisten palveluiden toimintaa.

Asetus tulee voimaan 18.3.2020. Se perustuu valmiuslain käyttöönottoasetukseen, jonka hallitus antoi eduskunnalle 17.3.2020.

Lue tiedote TEM:n sivuilta: Työnantajalle mahdollisuus poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa