Teknisen henkilöstön (TS) sopimuksessa on yleisen linjan mukaiset palkankorotukset ja kiky-tunnit poistuvat

Uudessa kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS) sovittiin yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista. Lisäksi Kiky-sopimuksen mukaiset työajan pidennykset poistuvat elokuun lopussa 30.8.2020. TS-sopimuksessa saatiin neuvottelutulos keskiviikkona 27.5. ja Jytyn liittovaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan torstaina 28.5.

Sopimuskauden pituus

TS-sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk).

Sopimuskauden palkankorotukset

Yleiskorotus 1.8.2020
Kuukausipalkkaa korotetaan 26 € tai 1,22 prosenttia ja henkilökohtaista- ja erillislisää 1,22 prosenttia.

Yleiskorotus 1.4.2021
Kuukausipalkkaa sekä henkilökohtaista- ja erillislisää korotetaan 1,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien
Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.

Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella. Paikallisesta järjestelyerästä käytetään vähintään 0,3 prosenttiyksikköä henkilökohtaisiin lisiin.

Paikallisen työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Kiky-sopimuksen työajanpidennys poistuu

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti. Uuden TS-sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Vähimmäispalkkoja korotetaan

Palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ovat:

Palkkaryhmä

Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat

1.4.2019 lukien

1.8.2020 lukien

1.4.2021 lukien

I

1 716,28

1 742,28

1 759,70

II

1 896,55

1 922,55

1 941,78

III

3 123,18

3 161,28

3 192,89

 

TS-20:n 20 §:n vähimmäispalkka on 1.8.2020 lukien 1 637,53 euroa ja 1.4.2021 lukien 1 653,91 euroa.

Lisätietoja sopimusneuvottelijalta: Työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara

Lue lisää sopimuksen sisällöstä:


Lisätietoja jäsenille:

Lisätietoja antavat Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet tai liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.

Asiasanat: