Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Perhevapaauudistus askel eteenpäin – kaivattu 6+6+6 jää toteutumatta

Lausuntokierros hallituksen esityksestä suomalaisen perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi päättyi 2.4.2021. "Esitetty vanhempainrahan ja -vapaan uudistus on askel oikeaan suuntaan. Olisimme kuitenkin toivoneet hallitukselta enemmän kunnianhimoa, jotta sukupuolten tasa-arvo edistyisi nopeammin," sanoo Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Tanen pääsihteeri Hannele Varsa.

Tane on jo pitkään esittänyt ja kannattanut perhevapaiden osalta niin kutsuttua 6+6+6-mallia, jossa kuusi kuukautta käyttäisi synnyttänyt äiti, kuusi kuukautta vanhemmat jakaisivat keskenään ja kuusi kuukautta käyttäisi isä/lapsen toinen vanhempi.

Hallituksen esityksessä ei päästä 6+6+6-malliin siitä huolimatta, että isän/toisen vanhemman ansiosidonnaisia vanhempainvapaapäiviä esitetään lisättäväksi aiemmasta huonontamatta synnyttäneen äidin oikeuksia.

Tane esittää korotettua vanhempainpäivärahaa isien jäädessä itsenäisesti kotiin lapsen kanssa

Äidit käyttävät Suomessa tällä hetkellä 89 prosenttia vanhempainvapaista. Viidennes suomalaisista isistä ei pidä lainkaan perhevapaata. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikainen ja perhevapaauudistukseenkin kirjattu keskeinen tavoite on lisätä isien perhevapaiden käyttöä nykyisestä ja etenkin isien itsenäistä hoitovastuuta.

Tutkimusten perusteella isille korvamerkityt kiintiöt johtavat perhevapaiden tasaisempaan käyttöön. Tämän vuoksi korvamerkittyjen vapaiden lisääminen on tärkeää.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisäksi maksettavaksi korotettua vanhempainpäivärahaa 16 ensimmäiseltä vanhempainrahapäivältä. Korotetun päivärahan maksamista isille 16 ensimmäiseltä päivältä perustellaan sillä, että sen avulla saataisiin entistä useampi isä käyttämään edes kolmen viikon vapaa. Valtaosa isistä (yli 80 %) käyttää jo nyt kyseisen kolmen viikon vapaan yhdessä synnyttäneen äidin kanssa.

Tane katsoo, että korotettua päivärahaa ei tulisi maksaa isälle/toiselle vanhemmalle yhtä aikaa äidin kanssa pidettäviltä päiviltä. Korotus tulisi maksaa vasta myöhemmin pidettäviltä päiviltä eli siinä vaiheessa, kun isä/toinen vanhempi on itsenäisesti vastuussa lapsesta. Tällä tavalla kohdistettuna korotettu päiväraha kannustaisi isiä uudistuksen tavoitteen mukaisesti itsenäisen vapaan käyttämiseen.

Tane ei kannata huononnuksia nykytilaan

Hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä erilaisten perhemuotojen tasa-arvoista kohtelua vanhempainpäivärahajärjestelmässä. Tämä on tärkeä ja kannatettava tavoite. Tane kuitenkin korostaa, että uudistus ei saa huonontaa perheiden tilannetta nykyisestä.

Tämän varmistamiseksi Tane pyytää hallitusta huomioimaan lausuntokierroksella esiin tuodut huomiot hallituksen esityksen viimeistelyssä. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta nostaa lausunnossaan esiin muun muassa seuraavat:

  • Lapsen kuolema: Tane ei kannata esitettyjä vähennyksiä perhevapaiden osalta tilanteessa, jossa lapsi syntyy kuolleena. Lisäksi Tane esittää, että lapsensa menettäneiden asemaa parannetaan osana perhevapaauudistusta.

  • Adoptioperheet: Adoptioperheiden nykytilannetta ei tulisi huonontaa ja adoptioperheiden tulisi olla oikeutettu vastaavaan määrään perhevapaapäiviä kuin niiden perheiden, joihin lapsi syntyy.

  • Monikkoperheet: Tane ei kannata esitystä, jossa kaksosperheiden vanhempien yhtä aikaa pidettävät vanhempainvapaapäivät vähenisivät viikolla nykyisestä.

  • Vanhempainpäivärahan luovuttaminen: Tane esittää, että selvitetään mahdollisuutta siihen, että vanhempainrahaa voisi luovuttaa oman puolison sekä toisen huoltaja-vanhemman lisäksi myös henkilölle, joka on joko lapsen huoltaja tai lapsen juridinen vanhempi.

Lue Tanen koko lausunto (PDF)

Tanen lausunnot