STTK:n kysely: Lasten saannilla on vaikutuksia työuriin

STTK järjestää tänään perinteisen Naistenpäivän tilaisuuden, jossa teemana on työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Keskustelua käydään yhteensovittamisen haasteista ja mahdollisuuksista, perheen perustamisen vaikutuksista työuraan sekä siitä, mikä on lapsen asema työelämän suhteen.

STTK:n teettämään kyselyyn vastanneista viidennes on sitä mieltä, että lasten saannilla on ollut myönteisiä vaikutuksia työuraan. Vain yhdeksän prosenttia vastaa, että lasten saanti on vaikeuttanut työuraa. Naisten kokemukset ovat selvästi kielteisempiä kuin miesten: joka viides 18-35-vuotias nainen on kokenut kielteisiä vaikutuksia työuraan, kun taas miehistä puolet vähemmän, eli kymmenen prosenttia.

– Lasten saannin myönteisinä vaikutuksina pidetään sitä, että lapsi auttaa jaksamaan, tuo motivaatiota, on tehnyt vanhemmasta paremman työntekijän ja antanut uusia näkökulmia työhön. Naisista kuitenkin jopa kolmasosa kokee, että uralla eteneminen on katkennut tai hidastunut. Lisäksi koetaan, että oma jaksaminen ja oma joustavuus työnteon suhteen on vähentynyt. Nämä osoittavat selvästi, että työelämän asenteiden on muututtava perheystävällisemmiksi. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on edistettävä lisäksi lainsäädännöllä ja perhevapaauudistuksella, johtaja Katarina Murto sanoo.

Työelämän epävarmuuksia karsittava, joustavuutta lisättävä

Syntyvyyden aleneminen Suomessa huolettaa eri toimijoita. STTK:n kyselyssä yli 80 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että parhaat keinot syntyvyyden lisäämiseen ovat vakituisten työsuhteiden lisääminen, mahdollisuus osa-aikatyöhön pienten lasten vanhemmille, päivähoitopalveluiden joustavuus ja etätyömahdollisuuksien parantaminen.

90 prosenttia naisista pitää erittäin tai melko kannatettavana osa-aikatyön mahdollisuuksien lisäämistä pikkulapsivaiheessa ja miehistäkin 79 prosenttia. Eniten joustavuutta kaipaavat koulutetut. Lasten päivähoitopalveluiden alempaa hintaa pitää erittäin tai melko kannatettavana 73 prosenttia vastaajista. Perhevapaiden tasaisempaa jakamista vanhempien kesken kannattaa erittäin tai melko paljon 68 prosenttia naisista ja 65 prosenttia miehistä.

Määräaikaiset ja toistuvat määräaikaiset työsopimukset kasautuvat erityisesti naisille, mikä lisää toimeentulon epävarmuutta ja vaikuttaa perheen perustamiseen.

– STTK on painottanut, että perhevapaauudistuksella lisätään perhevapaiden tasaisempaa jakautumista, mikä edistäisi myös palkkatasa-arvoa. Tarvitaan myös lisää joustavuutta ja vapaaehtoinen osa-aikatyö pienlapsivaiheessa on mahdollistettava. Nämä tavoitteet saavat enemmistön tuen myös kyselyn vastaajilta, Katarina Murto toteaa.

STTK:n kysely suoritettiin joulukuussa 2019 ja siihen vastasi 3022 henkilöä.

Lisätietoja: Katarina Murto, STTK:n, puh: 050 568 9188

STTK:n kysely syntyvyydestä >>

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 14 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

Asiasanat: