Sopimusratkaisu SEURETES:ssa

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa (SEURETES) on päästy sopimusratkaisuun 1.7.2020.

Sopijapuolten enemmistö saavutti SEURETES:ssa neuvottelutuloksen jo toukokuussa, jolloin se myös hyväksyttiin näiden liittojen hallinnoissa. Jytyn liittovaltuusto käsitteli asian 28.5.2020. Toukokuinen neuvottelutulos on nyt vihdoin kuitattu myös kahden viimeisen sopijaosapuolen toimesta, joten uusi, yleisen linjan mukainen SEURETES on syntynyt.

SEURETES on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 kk).

Palkantarkistuksia tehdään sopimuskauden aikana kaksi:

  • 1.8.2020 yleiskorotus 1,22 %, kuitenkin vähintään 16 senttiä
  • 1.4.2021 yleiskorotus 1,8 %

Työajat palautuvat kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle välittömästi. Käytännössä tämä tarkoittaa ylityörajojen alentumista.

Tekstimuutoksia on tehty kaksi:

  • Epäpätevyysalennusta koskeva pykälä: Palkkaa alennettaessa kelpoisuuden puuttumisesta johtuen, työnantajan on annettava työntekijälle selvitys siitä, miten työtehtävät eroavat kelpoisen työtehtäviin verrattuna.
  • Työajaksi luettava aika: Koulutusajan lukeminen työajaksi määräytyy AVAINTES 28 § 5 momentin mukaisesti.

Lisätietoja: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima 

Lisätietoja jäsenille antavat Jytyn luottamusmiehet sopimusalalla, alueelliset toimipisteet ja liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tai palvelunumeroista.

Asiasanat: