Osana Rinteen hallituksen sote-uudistusta selvitetään sote-erillisratkaisua Uudellamaalla

Antti Rinteen hallituksen ohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Selvityksessä arvioidaan erillisratkaisun mahdollisuutta suhteessa sote-uudistuksen yleisiin linjauksiin ja perustuslain säännöksiin. Hallitusohjelman mukaan erillisratkaisu voi koskea koko Uudenmaan maakuntaa, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamaa pääkaupunkiseutua tai Helsinkiä.

-Edessä ei ole helppo tehtävä, mutta hallitus on sitoutunut selvittämään sote-erillisratkaisua. Olen vakuuttunut, että aidolla kumppanuudella voidaan saada tulosta aikaan. Yhteistyötä, joustavuutta, sitoutumista ja ratkaisukeskeisyyttä tarvitaan, jotta paras mahdollinen ratkaisu löydetään, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Erillisratkaisun vaikutuksia arvioidaan aluejaon, sote-työnjaon, hallinnon järjestämisen sekä henkilöstön ja omaisuuden siirtojen osalta sekä Uudellamaalla että valtakunnallisesti.

Selvityksessä ei käsitellä verotusratkaisuja. Sote-rahoitukseen ja kuntien valtionosuuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia syvennetään tarvittaessa osana jatkovalmistelua.

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu erillisratkaisun selvityshenkilöksi kaupunkineuvos Kari Nenosen.

Pohjatiedot koottu osana selvityksen esivalmistelua

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt selvityksen esivalmistelua virkatyönä kesällä 2019. Esivalmistelussa on koottu taustatietoja alueen piirteistä, väestön palvelutarpeesta ja sote-palveluista sekä aiemmin tehdyistä selvityksistä ja kuntien ehdotuksista.

Kaikille Suomen kunnille on lähetetty kysely osana kuntien palveluiden tuottamista koskevaa erillisselvitystä. Vastaamisaikaa on pidennetty 13.9. asti. Lisäksi huomioidaan kuntien eriytymisen perustuslaillisia reunaehtoja tutkiva TEAS-hanke, jonka väliraportti valmistuu syyskuussa 2019.

Sote-erillisratkaisua koskeva väliraportti julkaistaan lausunnoille lokakuussa 2019.  Kokonaisuudessaan selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Erillisratkaisu olisi käsiteltävä eduskunnassa osana sote-uudistusta

Erillisratkaisulla on kytkös muun muassa sote-uudistuksen aluejakoon, hallinnon ja talouden järjestämiseen, rahoitukseen, henkilöstön ja omaisuuden siirtymiseen sekä täytäntöönpanoon.

Tämän vuoksi erillisratkaisu olisi valmisteltava rinnan sote-uudistuksen kanssa ja käsiteltävä eduskunnassa yhtenä kokonaisuutena.

Perustuslakivaliokunta ei ole aiemmin käsitellyt Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin aluetta koskevaa sote-erillisratkaisua.

Lue lisää: Osana Rinteen hallituksen sote-uudistusta selvitetään sote-erillisratkaisua Uudellamaalla (www.valtioneuvosto.fi)