Ohjeet Jytyn jäsenille Tehyn ja Superin lakkoon kuudessa sairaanhoitopiirissä

​Tehyn ja Superin 1. vaiheen lakko kuudessa sairaanhoitopiirissä alkaa perjantaina 1.4. kello 6 ja päättyy perjantaina 15.4. kello 6, mikäli tes-neuvotteluissa ei päästä sitä ennen sopimukseen.

Ammattiliitto Jytyn jäsenet eivät tee Tehyn ja Superin työtaistelun piiriin kuuluvien jäsenten töitä. Jytyn jäsenet menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä.

Jytyn jäsenet eivät tee Tehyn ja Superin jäsenten töitä muuttamalla työvuorojaan, tekemällä ylitöitä tai kiristämällä työtahtia. Tästä periaatteesta on sovittu yhteisesti ammattiyhdistysliikkeen kesken.

Lisäksi on muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.

Tehyn ja Superin lakko 1.–15.4. koskee seuraavia sairaanhoitopiirejä ja organisaatioita:
•    Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
•    Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Kysteri-liikelaitos),
•    Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
•    Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
•    Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
•    Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Keski-Suomen seututerveyskeskus),
•    Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta.
•    Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sekä Sarastia Rekry Oy:n terveydenhuoltoalan työtehtävät, joita suoritetaan yllä mainituissa lakon kohdeorganisaatioissa.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa lakkoon osallistumisesta

Lakkoon osallistuminen ja ammattiliiton jäsenyys ovat työntekijän henkilökohtaisia asioita, joita työnantaja ei saa suoraan tai välillisesti selvittää etukäteen. Kyselyihin ei tarvitse vastata, eikä työntekijällä ole velvollisuutta ilmoittaa, aikooko hän osallistua lakkoon. Vastaamatta jättämisestä ei saa seurata mitään kielteisiä, syrjiviä tai muutoin epäedullisia seuraamuksia.

Mikäli työnantajasi painostaa sinua kertomaan, aiotko osallistua lakkoon tai kuuluutko ammattiliittoon, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja aluetoimistoon.

Lue lisää: Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa lakkoon osallistumisesta

Lisätietoja Jytyn luottamusmiehiltä työpaikoilla:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Katso luottamusmiehet
Pääluottamusmies Jamina Pietikäinen, puh. 040 126 3562, jamina.pietikainen@ppshp.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: Katso luottamusmiehet
Pääluottamusmies Riitta Antikainen-Lapveteläinen, puh. 044 711 3792, riitta.antikainen-lapvetelainen@kuh.fi, varapääluottamusmies Merja Harju, puh. 044 717 1213, merja.harju@kuh.fi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: Katso luottamusmiehet
Pääluottamusmies Niina Kankaanpää, puh. 02 313 1125, 050 3232 619, niina.kankaanpaa@tyks.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Katso luottamusmiehet
Pääluottamusmies Sirkka Vienola, puh. 044 472 9365, sirkka.vienola@pshp.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Katso luottamusmiehet
Koordinoiva pääluottamusmies Anne Siivonen, puh. 050 4270230, pääluottamusmies Tuuli Urpela, puh. 040 746 1238, jyty.paaluottamusmies@hus.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: Katso luottamusmiehet
Pääluottamusmies Eija Hiljanen, puh. 050 340 0362, eija.hiljanen@ksshp.fi

Lisätietoja:

Asiasanat: