Neuvottelut jatkuivat yleissopimuksessa ja Partiotyönantajia koskevissa työehtosopimuksissa

Yleissopimusta ja Partiotyönantajia koskevissa työehtosopimuksissa neuvoteltiin 22.1.2020 Paltan kanssa. Neuvottelussa keskusteltiin molempien osapuolten esityksistä, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta, korotusten rakenteesta ja sopimuskauden pituudesta ei ollut valmiutta aloittaa neuvotteluja.

Sopimusratkaisua ei saada valmiiksi ennen sopimuskauden päättymistä (31.1.2020) kummankaan sopimuksen osalta. Tästä syystä neuvotteluja sovittiin lisää helmikuulle. Osapuolet tapaavat seuraavan kerran 3.2.2020 ja sovittiin neuvotteluaika myös 21.2.2020. Tarvittaessa osapuolet tapaavat myös näiden edellä mainittujen neuvottelupäivämäärien välissä.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: