Neuvottelut Avaintyönantajat Avainta ry:n kanssa käynnissä

Neuvottelut AVAINTES-työehtosopimuksen palkankorotuksista vuodelle 2023 ovat parhaillaan käynnissä.

Neuvottelut koskevat AVAINTES:n allekirjoituspöytäkirjassa sovittua 1.6.2023 jaettavaksi tulevaa keskitettyä kehittämiserää sekä vuoden 2022 neuvotteluissa sovittua perälautatarkastelua verrokkialojen suhteen. Neuvottelut pyritään saamaan loppuun 31.3. mennessä.

Lisätietoja: Rosa Marttila, työmarkkinajuristi

Asiasanat: