Mielipidekirjoitus: Rekrytointihaasteet koettelevat kuntien nuorisotyötä

”Ai siis pitääkö olla joku koulutus, että voi olla nuokkarilla töissä? Ajattelin, että se on ihan helppoa työtä. Pelataan vaan bilistä ja keitetään välillä kahvia.”

Olen käynyt useita vastaavia keskusteluja nuorisotyön mielikuvista, jotka perustuvat siihen, että nuorisotyöhön kykenee kuka tahansa ilman minkäänlaista kokemusta tai koulutusta.

Nuorisotyössä koetaan rekrytointihaasteita, jotka liittyvät esimerkiksi sopivien ihmisten hakeutumiseen alalle. Myös työn vaativuuteen nähden heikko palkkataso vaikuttaa alan houkuttelevuuteen. Toisaalta työn vaativuus uuvuttaa pätevätkin ja jo kauan alalla olleet ihmiset. Tilanne ei ainakaan lisää kiinnostusta kouluttautua alalle.

Suurten kaupunkien ja pienten kuntien tarpeet eivät oikeastaan poikkea toisistaan, kun puhutaan nuorisotyön mitoituksesta, tarvittavista resursseista ja ihmisten osaamisesta. Esimerkkinä yksintyöskentely: kenenkään ei pitäisi joutua työskentelemään nuorisotilassa yksin. Kuitenkin Ammattiliitto Jytyn vuonna 2023 tekemään nuorisotyökyselyyn vastanneista jopa 41 % kertoi työskentelevänsä päivittäin yksin.

Nuorisopalveluilla on oltava riittävä budjetti toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä, jossa toiminta on monipuolista ja mielekästä sekä tilat toimivat ja terveet. Nuorisotiloilla pitää olla töissä sitoutuneita, ammattitaitoisia ja kouluttautuneita ihmisiä. Empatia, tilannetaju, verkosto-osaaminen ja kuuntelutaito ovat ykkösasioita.

Jotta yhä useampi nuorisotyön ammattilainen jaksaisi tärkeässä työssään, on välttämätöntä varmistaa muutama perusasia. Työn vaativuuteen perustuva riittävä palkkaus, kunnolliset resurssit, mahdollisuus jatkokouluttautua sekä työhyvinvoinnista ja työterveydestä huolehtiminen ovat paitsi pitovoimatekijöitä, tuovat myös vetovoimaa ja helpottavat rekrytointihaasteita.

Nykyisessä tilanteessa huolta herättää myös hallituksen suunnitelmat – kohdistuvatko valtionavustuksen leikkaukset tulevaisuudessa nuorisotyöhön? Muistetaanko nuorisotyön arvo nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä?

Kati Koskinen
Koulunuorisotyöntekijä, Kaarina
Ammattiliitto Jytyn nuoriso- ja järjestötyön ammattialaryhmä

Asiasanat: