Mielipidekirjoitus: Kuntiin lisää pitovoimaa nuorisotyön avulla

Koronapandemia sekoitti tänä vuonna maailmantalouden, ja se vaikuttaa myös kuntatalouteen tulevaisuudessa. Kunnilla on ollut rahahuolia jo ennen koronaakin, kun väestön ikärakenne ja määrä muuttuvat ja palvelu- ja investointitarpeet kasvavat, eikä yleinen taloustilanne näytä helpottavan kuntien huolia.

Aluetutkija Timo Aron mielestä ongelmien kanssa painivien pienten kuntien tulisi vetovoiman sijaan kiinnittää enemmän huomioita pitovoimaan. Pitovoimalla Aro tarkoittaa sitä, miten viihtyisänä nykyiset asukkaat ja alueen toimijat pitävät ympäristöä ja kuinka tyytyväisiä he ovat palveluihin. Kovien tekijöiden, kuten alueen työ- ja koulutustarjonnan tai taloudellisen kehityksen rinnalla on oltava pehmeitä tekijöitä. Tällaisia ovat myönteinen mainekuva ja sujuva arki.

Valtakunnallista nuorisotyön viikkoa vietetään 7.–13.9.2020. Tänä vuonna viikon teema on nuorten yhteiskunnallinen osallisuus paikallisella tasolla. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja nuorisotyö liittomme keskeisiä ammattialoja. Haluammekin nostaa nuorisotyön merkitystä esiin kuntien pitovoiman vahvistajana.

Ammattiliittona toivomme, että kunnat huomioivat päätöksenteossa nuorten kasvu- ja elinympäristön tärkeyden. Nuoriin kohdennetut tukitoimet antavat paremmat mahdollisuudet tasapainoiseen elämään myös niiden nuorten osalta, joilta läheiset turvaverkot puuttuvat. Nuorisotyötä tehdään useissa kunnissa jo peruskoulun aikana, mikä mahdollistaa varhaisen puuttumisen ongelmiin ja avun hakemisen nopeasti tarvittaessa. On myös hyvä muistaa, että nuoret muodostavat kuntien tulevan työvoiman – ja he ovat myös tulevia yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä eli sitä kautta tulevaisuuden veronmaksajina kantamassa julkista velkataakkaa kuntalaisina. Näin vahvistamme kuntien pitovoimaa.

Nuorisotyöhön ja nuorten osallisuuteen satsaaminen hillitsee myös vuosittain kasvavia sote-menoja. Haluamme osaltamme tukea sitä, että jäsenillämme, nuorten parissa työskentelevillä ja järjestötyön ammattilaisilla on riittävät resurssit työskennellä.

Ammattiliitto Jyty haastaa kaikki kuntapäättäjät satsaamaan nuorisotyön resursseihin ja siten edistämään kuntien pitovoimaa.

Maija Kuittinen
alueasiamies
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Pekka Laukkanen
suunnittelija
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Jytyn nuoriso- ja järjestötyön ammattialaryhmä

Asiasanat: