Lemi aloittaa yt-menettelyn

Lemin vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelä esittää 19.8. kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että kunnassa käynnistetään koko kuntaa koskeva yt-menettely tavoitteena löytää toimintakuluja pysyvästi leikkaavat säästöratkaisut. Näillä tarkoitetaan sellaisia toimintaa leikkaavia karsintoja, joista aiheutuu vuosittain vähintään 400 000 euron säästö nykytasoon verrattuna pysyvällä tasolla.

Yt-neuvotteluesitys jätetään lain edellyttämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluja käydään vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien.

Mäkelä perustelee  yt-neuvottelujen aloittamista mm. sillä, että Lemin kunnan talouden tunnusluvut osoittavat talouden ajautuneen kriisitilaan. Kunta on tehnyt alijäämäisiä tilinpäätöksiä viime vuodet, ja vuonna 2017 taseeseen kertyi kattamatonta alijäämää 435 tuhatta euroa. Vuonna 2018 alijäämä lisääntyi 1,8 milj. eurolla ja kuluvalle vuodelle syntyvä alijäämä on myös merkittävä, tämän hetken ennusteiden mukaan 1,3 milj. euroa.

Kuluvan vuoden talousarviossa myyntivoittoja budjetoitiin miljoona euroa ja toteuma jäänee 0,8 milj. euroa alle budjetoidun.