Kuntakokeilulain voimassaolon jatkaminen lausuntokierroksella

Työllisyyden kuntakokeilujen voimassaoloa jatketaan vuoden 2024 loppuun saakka. Kokeilulain jatkamisella on tarkoitus välttää tilanne, jossa kokeilukuntien asiakkaat siirrettäisiin takaisin työ- ja elinkeinotoimistoihin nykyisen kuntakokeilulain voimassaolon päätyttyä 30.6.2023, eli ennen kuin TE-palvelut siirretään pysyvästi kuntien järjestämisvastuulle.

Samalla esitetään kuntakokeilulain täytäntöönpanon edellyttämiä muutoksia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ja työttömyysturvalakiin. 

Taustatietoa työllisyyden kuntakokeiluista ja aikatauluista

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Kokeilulaki on voimassa nykyisellään 30.6.2023 saakka. TE-palvelut siirretään kuntiin vuoden 2024 aikana. Sujuvan siirron varmistamiseksi kuntakokeiluille säädetään jatko siihen saakka, kunnes TE-palvelut siirtyvät kunnille. 

Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta kuntakokeilulaissa määritettyihin tehtäviin.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa. 

Lisätiedot:
Lausuntojen antaminen lausuntopalvelu.fi