Kuntainfo: toimeentulotukiasioiden käsittelyn sujuvoittaminen epidemian aikana

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksia toimeentulotuen käsittelyä varten koronaviruksen aiheuttaman covid-19–epidemian aikana.

Lue kuntainfo: Toimeentulotuen käsittely korona-epidemian aiheuttaman erityistilanteen ajan

Uudet suositukset koskevat muun muassa työttömien, opiskelijoiden ja yrittäjien toimeentulotuen käsittelyä sekä asumismenojen ja kiireellisten lääkkeiden tarveharkintaa. Tuen hakemisen kriteereitä on väljennetty, jotta mahdollisimman joustavasti voitaisiin vastata koronaepidemian vuoksi vaikeutuneisiin taloudellisiin tilanteisiin.

Suositus ohjaa kuntia ja Kelaa tekemään yhteistyötä ja tarvittaessa priorisoimaan toimeentulotukihakemuksia siten, että nopea käsittely turvataan kiireellisille toimeentulotukihakemuksille ja silloin, kun hakijalla ei ole muita elatusta turvaavia tuloja käytettävissään. Sosiaali- ja terveysministeriö painottaa, että toimeentulotuen käsittelyyn tulee osoittaa riittävästi voimavaroja. Kaikkien mahdollisuudet tuen hakemiseen tulee varmistaa ja sen vuoksi tuen hakemisen pitää edelleen olla mahdollista myös henkilökohtaisesti toimipisteessä asioimalla.

Epidemian takia yhteiskunnan eri toiminnot toimivat rajatummin, mikä heijastuu myös ihmisten taloudelliseen tilanteeseen. Nämä vaikutukset kestävät jonkin aikaa, minkä vuoksi kuntainfon suositukset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että tässä tilanteessa voidaan joustaa tietyistä toimeentulotukihakemusten käsittelyyn liittyvistä vakiintuneista tulkinnoista. Tämä on perusteltua siksi, että asiakkaiden toimeentulomahdollisuudet ovat erilaisten tartuntatautiin liittyvien rajoitustoimenpiteiden vuoksi heikentyneet ja toimeentulotuen hakemusmäärät saattavat kasvaa. Tarkemmissa suosituksissa on nostettu esiin erilaisia käsittelyssä huomiotavia linjauksia. Suositusten soveltamisessa on silti pidettävä mielessä tilannekohtainen harkinta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut kuntainfoon toimeentulotuen käsittelyä koskevia yleisiä periaatteita, joista ministeriö tiedotti jo aiemmin, sekä tarkempia suosituksia. Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten tavoitteena on sujuvoittaa toimeentulotukihakemusten käsittelyä Kelassa ja kunnissa, jotta asiakkaiden tuen saanti voidaan turvata.