KT pitää työllisyysasteen nostamista hallituskauden tärkeimpänä tavoitteena

KT Kuntatyönantajat pitää välttämättömänä, että työllisyysaste saadaan tulevalla hallituskaudella ainakin 75 prosenttiin. Hallitusohjelmaan on kirjattava laaja tätä edistävä toimenpiteiden kokonaisuus, jotta ikääntyvän väestön hyvinvointipalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva kyetään rahoittamaan.

Toimien ytimessä ovat kustannustasoltaan maltilliset työmarkkinaratkaisut. Niiden jatkaminen on kansainvälisen kilpailukyvyn, julkisen talouden ja työllisyyden kannalta välttämätöntä.

Työmarkkinaseminaari kokoaa yli 600 osallistujaa

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen korosti KT:n näkemyksiä Tampereella keskiviikkona alkaneessa laajassa työmarkkinaseminaarissa. Sen järjestäjinä ovat KT:n ohella Tampereen kaupunki sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Kaikki kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat jo aiemmin olleet samaa mieltä siitä, että kilpailukykysopimukseen perustuvat väliaikaiset valtionosuusleikkaukset on palautettava kunnille täysmääräisesti. Kuntienperusrahoituksen tulee muutenkin olla riittävä.

Seuraavan hallituksen talouspolitiikan pitää myös tuoda talouteen ennustettavuutta ja vakautta, joka tukee maltillista ansiokehitystä.

Työllistämiskynnys alas, perhevapaat uusiksi

KT katsoo, että työnantajien työllistämiskynnystä on edelleen alennettava tarvittaessa työlainsäädäntöä muuttamalla ja työttömyysturvaa porrastettava kannustamaan työn vastaanottamiseen. Osatyökykyisten työllistymistä puolestaan tulee edistää yksilöllisillä ja työnantajan rekrytointikynnystä alentavilla toimilla.

Alkavan hallituskauden aikana on suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä vaiheittain uudistettava. Järjestelmän on edistettävä yksilöiden aktiivisuutta ja kohennettava työllisyyttä.

Työmarkkinoiden toimivuus vaatii myös perhevapaauudistusta, joka jakaa perhevapaiden käytön tasaisemmin, parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja turvaa lapsen edun. Isäkiintiöitä on nostettava.

Kuntien rooli työllistäjänä tunnustettava

KT:n toimenpide-ehdotuksiin kuuluu myös palkkatuen käytön tehostaminen ja mahdollistaminen kuntatyönantajille. Työvoiman liikkuvuutta on tuettava kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Hallitusohjelmassa pitää tunnustaa kuntien rooli työllisyyden edistämisessä sekä hyödyntää alueellisten työllisyyskokeilujen tuloksia ja siirtää työllistämisen lähipalvelut kuntien vastuulle. Kunnilla on välitön intressi edistää työllisyyttä. Ne sijoittavat jo nyt työllisyyteen noin miljardi euroa vuosittain.

KT tukee työperäisen maahanmuuton lisäämistä ilman tarveharkintaa ja haluaa tehostaa maahanmuuttajien koulutusta ja kotouttamista. Kunnille pitää mahdollistaa kokonaisvastuu kotouttamisesta ja siihen riittävät resurssit, kuten eduskunnan tarkastusvaliokunta on esittänyt.

Tulevan hallituksen pitää käynnistää eri toimialoja, koulutustasoja ja oppimismuotoja koskeva aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, jotta taataan koko työuran aikainen oppiminen. Osaamispolitiikassa sekä koulutustarjonnan ja oppimissisältöjen uudistamisessa on tunnistettava kuntatyönantajien työvoimatarpeet.

Lisätietoja:

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä. KT neuvottelee ja sopii kunnallista henkilöstöä koskevat valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset. Sopimusneuvottelujen ohella KT:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu työelämän laadun, tuloksellisuuden ja yhteistoiminnan kehittäminen.