Koululaisten kesäharjoitteluohjelma yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöt suosittelevat, että työnantajat palkkaavat tänäkin vuonna koululaisia ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluun. Sosiaalialan neuvotteluosapuolet haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, lukiolaisten ja TUVA-koulutukseen (aiemmin kymppiluokka ja Valma-koulutus) osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Tutustumisen tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaista kokemusta alan työnantajien toiminnasta, työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi halutaan tarjota ohjatusti koululaisille sopivaa käytännön työtä.

Koululaisten kahden viikon työharjoittelun palkaksi suositellaan tulevana kesänä 390 euroa. Järjestöjen yhteinen suositus koskee koululaisten kesäharjoitteluohjelmia vuosina 2023–2025. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliseen aikaan vuosina 2023–2025. Nuorella voi olla vain yksi tämän suosituksen mukainen tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin vuonna.

Koululaisten kahden viikon kesäharjoittelun kokonaispalkat ovat seuraavat:
390 euroa vuonna 2023
400 euroa vuonna 2024
410 euroa vuonna 2025.

Palkka sisältää vuosilomakorvauksen. Palkasta maksetaan myös lakisääteiset sosiaaliturvamaksut harjoittelijan iän mukaan.

Kesäharjoitteluohjelma ei korvaa normaalia kesätyötä. Ennen harjoitteluohjelman käynnistämistä tulee asiasta tiedottaa luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Asiasanat: