Koronarokotteen voi käydä ottamassa työajalla

​Työntekijä voi käydä ottamassa koronarokotteen työajalla. Tartuntatautilain 45.4 §:n mukaan työntekijällä on oikeus käydä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa rokotuksessa työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Se aika, joka työntekijän päivittäisestä säännöllisestä työajasta käytetään mainittuun tarkoitukseen, luetaan työssäoloajaksi. Koronarokote on säännöksessä tarkoitettu rokote.

Rokotteessa käyminen työajalla edellyttää kuitenkin, että rokotuksessa käyminen ei vaikeudetta ole mahdollista muuna aikana. Tämä tarkoittaa, että lähtökohtaisesti rokotuksessa tulee käydä muulloin kuin työajalla. Kuitenkin, jos esimerkiksi rokotusaikoja ei ole saatavilla työajan ulkopuolella tai jokin muu syy tosiasiallisesti estää rokotteen ottamisen työajan ulkopuolella, saa rokotuksessa käydä työajalla. Rokotteen ottamiseen kulunutta työaikaa ei korvata. Rokotetta ei ole suositeltavaa jättää ottamatta siitä syystä, että rokotettavana ei ole mahdollista käydä työajan ulkopuolella.

Lisätietoja saat työsuhdeneuvonnan palvelunumerosta tai sähköpostista.

Asiasanat: