Kirkon alan palkoista saavutettiin neuvottelutulos

Kirkon virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos tänään keskiviikkona 29. marraskuuta. Neuvotteluja käytiin kirkon palkkakilpailukyvystä ja palkkojen jälkeenjääneisyyksistä työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

Neuvottelutulos menee seuraavaksi sopimusosapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan sen jälkeen, kun kaikkien sopimusosapuolten hallinnot ovat neuvottelutuloksen käsitelleet ja hyväksyneet.

Sopijaosapuolina kirkon alan neuvotteluissa ovat Kirkon alan unioni (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alat ry. Työnantajia neuvotteluissa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos.

Lisätietoja

Anne Sarvi, työmarkkinajuristi, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: