Kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi 7 prosenttia

​Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä (4 390) kasvoi 7 prosenttia vuonna 2018. Myös lastensuojeluilmoitusten määrä (145 880) lisääntyi noin 5 prosenttia vuodesta 2017.

”Kansallisten hallitusohjelmien ja viimeksi lapsiperheiden palvelujen muutosohjelman keskeinen tavoite on liitetty lasten sijoitusten vähenemiseen ja siihen, että vaikeassa tilanteessa olevien lasten, nuorten ja perheiden saavat tukea tilanteeseensa riittävän varhain. Näin ei näytä tilastojen valossa käyneen, toteaa THL:n tutkimusprofessori Tarja Heino.

"Jotta jatkossa osattaisiin kohdentaa tuki oikein, tulisi tuntea ilmiöitä paremmin ja myös tutkia juuri tätä kysymystä monipuolisesti, nykyistä enemmän ja tarkemmin.”

Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 18 544 lasta ja nuorta, lukumäärä kasvoi noin 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Huostassa oli vuoden 2018 aikana kaikkiaan 10 861 lasta, määrä vastaa yhtä prosenttia 0–17-vuotiaista.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 54 883 lasta ja nuorta vuonna 2018, kaikkiaan 4,2 prosenttia 0–20-vuotiaista. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä laski 2 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kunnan velvollisuus on järjestää tarvittava jälkihuolto sijaishuollossa olleelle lapselle ja nuorelle. Vuonna 2018 jälkihuoltoperustein sijoitettuna oli 1 621 lasta ja nuorta, minkä lisäksi oli avohuollon tukea sai yhteensä 7 595 jälkihuollossa olevaa lasta ja nuorta.

Lue lisää: https://thl.fi/fi/-/kiireellisten-sijoitusten-maara-kasvoi-7-prosenttia-vuonna-2018