Kevan ”Pidetään huolta” -kampanjassa kiinnitetään huolta työssä jaksamiseen

Työeläkevakuuttaja Keva on käynnistänyt monikanavaisen kampanjan, jonka tavoitteena on tuoda esiin työkyvyttömyyden ilmiötä ja sen seurauksia eri näkökulmista. Lisäksi kampanjassa avataan Kevan lakisääteisiä tehtäviä, julkisen alan eläketurvasta huolehtimista ja työkykyriskien vähentämistä. 

Julkisen alan ammateissa työskentelee satoja tuhansia työntekijöitä, jotka omassa työssään varmistavat kaikille suomalaisille hyvän, turvallisen ja sujuvan arjen. On tärkeää, että nämä ammattilaiset jaksavat työssään: silloin myös Suomi ja suomalaiset voivat hyvin.

Työkyvyttömyyden ilmiötä ja sen merkitystä ei tunneta vielä laajasti. Vuoden 2020 aikana pysyvästi tai osittain työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi julkisen alan töistä lähes 10 000 ihmistä. Kevan kampanjassa herätellään miettimään, mitä tarkoittaa työntekijälle henkilökohtaisesti, työyhteisöille ja koko Suomelle, jos kuntalaisista huolehtivat ammattilaiset eivät jaksa työssään. Keva haluaa tuoda kampanjalla myös esille sellaisia hyviä käytäntöjä, joilla on voitu vaikuttaa positiivisesti julkisen alan työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Aihetunniste sosiaalisessa mediassa on #pidetäänhuolta ja kampanjasivu löytyy osoitteesta https://www.keva.fi/pidetaanhuolta

Kampanja näkyy myös Kevan muissa viestintäkanavissa (verkkosivut, uutiskirjeet, ulkonäytöt, tapahtumamarkkinointi) ja asiakasviestinnässä sekä laajasti mediassa, mm. radiossa, verkkomainoksissa ja netti-TV:issä.