Jytyn esitykset STTK:n hallitukseen ja edustajistoon

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto kokoontui keskiviikkona ja torstaina 26.-27.5. Teams-kokoukseen päättämään liiton kevätkokouksen sääntömääräisistä asioista. Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettiin henkilövalintoina STTK:n hallintoelimiin tehtävistä esityksistä. STTK:n edustajiston järjestäytymiskokous järjestetään 16.-17. joulukuuta 2021. Hallinto istuu nelivuotiskauden.    

STTK:n hallitukseen Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto esittää valittavaksi seuraavia kahta henkilöä: Jytyn hallituksen puheenjohtaja Jonna Voima ja liittohallituksen varapuheenjohtaja Heli Rautanen. Voiman henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitys on Jytyn hallituksen jäsen Olli-Pekka Kulju ja Rautasen niinikään Jytyn hallituksen jäsen Niina Kankaanpää.

Jytyn liittovaltuusto esittää, että liiton edustajiksi (5) STTK:n edustajistoon valittaisiin varsinaisiksi jäseniksi Satu Härkönen, Kenneth Nickull, Kati Karppinen, Päivi Alho ja Nea Kähkönen. Varsinaisten jäsenten yleisvarajäseniksi esitetään kutsuntajärjestyksessä seuraavia (10): Seija Hovi-Kuikko, Lauri Erma, Kaisa Soininen, Ritva Perälä, Taru Juntunen, Anneli Keskinen, Antti Pajala, Kirsi Jaakkola, Hannele Jurmu ja Päivi Oikarinen. Kaikkiaan STTK:n 13 eri liittoa valitsee keskusjärjestön edustajistoon yhteensä 60 edustajaa.

Asiasanat: