Jyty osallistuu työelämäleikkauksia vastustavaan STOP nyt! -mielenosoitukseen – ”Sanelu rikkoo suomalaisen neuvottelukulttuurin”

Ammattiliitto Jyty osallistuu STTK:n ja SAK:n yhteiseen mielenosoitukseen hallituksen valmistelemia työelämäheikennyksiä vastaan torstaina 1. helmikuuta klo 12.00 Helsingin Senaatintorilla.

Järjestöt viestivät yhteisellä mielenosoituksella hallitukselle, että enemmistö suomalaisista ei hyväksy esitettyjä muutoksia ja että hallituksen on pysäytettävä niiden valmistelu. Ammattiliitto Jyty toivoo, että hallitus aloittaisi vielä neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa.

– Hallitus ajaa laajoja työelämäheikennyksiä yksipuolisesti sanellen, mitä emme voi hyväksyä. Työelämää on kehitettävä, mutta tällainen sanelu rikkoo suomalaisen neuvottelukulttuurin, joka on ollut yhteiskuntamme vahvuuksia, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Hallitus aikoo muun muassa helpottaa ja nopeuttaa työntekijän irtisanomista, mahdollistaa perusteettomat vuoden mittaiset määräaikaiset työsuhteet, heikentää työttömyysturvaa merkittävästi, muuttaa ensimmäisen sairaspäivän palkattomaksi ja toteuttaa epäreiluja rajoituksia neuvottelujärjestelmään ja lakko-oikeuteen.

– Toimenpiteitä on perusteltu työllisyydellä ja säästöillä, mutta laskelmat toimien vaikuttavuudesta ovat kaiken kaikkiaan hyvin puutteellisia ja vaatimattomia. Onkin perusteltua kysyä, mikä toimenpiteiden varsinaisena tavoitteena oikein on, Voima huomauttaa.

Lisätietoja medialle Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: