Jyty on irtisanonut Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen

​Ammattiliitto Jyty on irtisanonut 24.11.2021 Suomen metsäkeskusta koskevan työehtosopimuksen. Tässä työehtosopimuksessa työnantajaosapuolena on Palvelualojen työnantajat Palta ry. Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 28.2.2022.

Neuvottelujen pääpaino uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi ajoittuu tammikuulle 2022.  Neuvotteluja jatketaan niin kauan, että alalle saadaan uusi sopimus.

Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimusta noudatetaan ainoastaan Suomen metsäkeskuksessa, jolla on useita toimipisteitä eri puolella Suomea.

Tyypillisiä tehtäviä Jytyn jäsenillä ovat mm. taloushallinnon, metsäsuunnittelun tukitehtävät ja sihteerin tehtävät. Jytyläisiä toimii  kirjanpidossa, palkanlaskennassa, koulutuksen- ja viestinnän tukitehtävissä, ATK-tehtävissä ja hankekäsittelyssä.

Lisätietoja Jytyssä:

Päivi Salin, työmarkkina-asiamies
paivi.salin@jytyliitto.fi