JHL ja Jyty: Hallituksen sote-linja osoittaa, että julkisen sektorin rooli palveluissa tunnistetaan viimein – Kilpailutusmiinaan ei saa astua

Koronakriisi on todistanut, että julkisesti tuotetut palvelut ja tukipalvelut takaavat sote-ammattilaisten työn onnistumisen.

Sanna Marinin hallituksen ministerityöryhmä esitteli tänään perjantaina sote-uudistusta koskevat linjauksensa. Linjaukset osoittavat, että julkisen sektorin rooli sote-palveluissa ymmärretään viimein, kiittävät ammattiliitot JHL ja Jyty.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty muodostavat yhdessä julkisen alan neuvottelujärjestö JAU:n. JAU:n mukaan koronakriisi on osoittanut, että päävastuun sote-palveluista on oltava julkisella sektorilla ja yksityinen palvelu on julkista sektoria täydentävää, ei toisinpäin.

”Julkisen sektorin arvo on nyt selvästi ymmärretty.”

– Tämä on nyt selvästi ymmärretty. Ostopalvelujen toteutukseen on tiedossa kiitettäviä täsmennyksiä ja sääntelyä. On myös hienoa, että jo tehtyjä ulkoistuksia ollaan valmiita tarkastelemaan uudelleen, kiittää JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Tukipalvelut takaavat työn onnistumisen

JAU pitää hyvänä perusperiaatetta, että palveluita saadaan yhdenvertaisesti kaikkialla maassa, ja sitä, että sote-maakunnat eivät saa hankkia ostopalveluina järjestämisvastuun toteuttamiseen liittyviä tehtäviä eivätkä esimerkiksi sosiaalipäivystystä ja ensihoidon järjestämistehtäviä.

Sen sijaan JAU pitää vääränsuuntaisena linjausta, että vuokratyövoiman käyttäminen olisi melko laajasti mahdollista.

– Vuokratyövoiman laaja käyttäminen heikentää työn laatua, toteaa Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

”On pidettävä huoli siitä, että kunnat eivät ryhdy irtisanomisiin.”

Niemi-Laine ja Pihlajamäki korostavat, että koronakriisin aikana ja sen jälkeen on pidettävä huoli siitä, että kunnat eivät ryhdy irtisanomisiin ja etsivät tarvittaessa työntekijöille korvaavaa työtä.

JAU:n mukaan on jatkossakin varmistettava, että julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitsemia tukipalveluja, kuten ravitsemis- ja puhtauspalveluja, tulee voida järjestää kilpailuttamatta.

Tukipalvelut muodostavat palvelukokonaisuutta tukevan rungon, joka takaa hoitajien ja lääkärien työn onnistumisen ja työssäjaksamisen. Sotessa työskentelevä ammattilaisten ketju on paras tae potilaan turvallisesta ja laadukkaasta hoidosta.

Sote-palvelut eivät saa kurittaa veronmaksajan palkkapussia

Hallituksen sote-linjausten mukaan ansiotulojen verotusta on kevennettävä 185 miljoonalla eurolla, jotta ansiotuloverotus ei kiristyisi. JAU:n mukaan on pienipalkkaisen veronmaksajan osalta äärimmäisen tärkeää, että ansiotuloveron harmonisoinnista pidetään huolta.

– Julkisten sote-palvelujen ei pidä näkyä veronmaksajan palkkapussin pienenemisenä, toteavat Päivi Niemi-Laine ja Maija Pihlajamäki.

JHL ja Jyty huomauttavat lisäksi, että kunnille jää edelleen päävastuu monista tärkeistä toimista kuten sivistyspuolesta. Näiden laadukas toteuttaminen on myös varmistettava.

JAU on yksi kolmesta kunta-alan pääsopijajärjestöistä, jotka neuvottelevat alan työ- ja virkaehtosopimukset yhdessä KT Kuntatyönantajien kanssa. JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. Sote-alan ammattilaisista Unioniin kuuluvien liittojen jäseninä on muun muassa lähihoitajia, välinehuoltajia, sairaanhoitajia, laitoshuoltajia ja osastonsihteereitä.

Lisätiedot:

Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040 702 4772

Maija Pihlajamäki, puheenjohtaja, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, p. 0400 537 756

Asiasanat: