Jäsentiedote lakosta Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa 3.–9.5.2022

​Ammattiliitto Jytyn julistama lakko Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa koskee varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtäviä. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 3.5.2022 klo 00:01 ja maanantain 9.5.2022 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Jytyn julistamassa lakossa ovat mukana varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävät sisältäen myös opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon kaikki työtehtävät viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävien osalta seuraavilla työnantajilla:

•    Oulun kaupunki
•    Rovaniemen kaupunki
•    Jyväskylän kaupunki
•    Tampereen kaupunki
•    Turun kaupunki
•    Kuopion kaupunki

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Usein kysyttyä lakosta

Lakolla tarkoitetaan työntekijöiden pidättäytymistä kokonaan lakon alaisesta työstä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajaosapuolen kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäin vieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Lakossa on tärkeää, että työtaistelutoimenpiteet ja painostuskeinot kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti työnantajaan.

Lakkoavustuksen hakeminen

Jyty maksaa lakkoon varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävissä (3.–9.5.2022) osallistuville lakkoavustusta 160 euroa jokaiselta lakkopäivältä, myös viikonlopun ajalta. Lakkoavustusta voi hakea lakon jälkeen 10.5.–17.6.2022. Lakkoavustusta haetaan sähköisesti osoitteessa jyty.lakkoavustus.fi/hakemus. Lue tarkemmat lakkoavustuksen hakuohjeet alla näkyvästä linkistä.

Lakkoneuvonnan yhteystiedot

Lakkoneuvontaa Kuopiossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä antavat ensisijaisesti Jytyn alueelliset toimipisteet. Alla tarkemmat yhteystiedot.

Kuopio

  • Alueasiamies Sonja Rapo, puh. 040 727 2854
  • Alueasiamies Maija Kuittinen, puh. 0400 378 886

Turku

  • Alueasiamies Kimmo Hollmén, puh. 040 5561809

Tampere

  • Alueasiamies Jani Loponen, puh. 050 589 9362
  • Pääluottamusmies Sari Suokas, Tampereen kaupunki, puh. 040 806 2284

Jyväskylä

  • Alueasiamies Satu Leivonsalo, puh. 0400 482 665

Oulu

  • Alueasiamies Jarmo Raappana, puh. 0500 584 496
  • Järjestöasiamies Pirjo Huusko, puh. 0400 554 152

Rovaniemi

  • Alueasiamies Anssi Vuolio, puh. 0400 974 491
  • Alueasiamies Minna Eskelinen, puh. 040 554 7606

Lakkotapahtumia eri kaupungeissa

Paikallisia
lakkotapahtumia tullaan järjestämään lakon aikana eri kaupungeissa. Liitto ja yhdistykset tiedottavat jäseniä
lakkotapahtumista erikseen, kunhan tapahtumien järjestelyt ovat
varmistuneet. Seuraa siis liiton ja oman yhdistyksesi viestintää ja tule
mukaan tapahtumiin.

Jyty tavoittelee matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa

Ammattiliitto
Jyty tavoittelee reiluja palkankorotuksia sekä monivuotista,
matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa. Jytylle on tärkeää,
että kaikkien ammattialojen työntekijät saavat palkankorotukset
yleiskorotuksina. Matalimpiin palkkoihin halutaan suurempia korotuksia
myös ns. sekalinjaisella ratkaisulla, jolloin korotukset maksetaan
alemmissa palkoissa euromääräisenä tiettyyn rajaan asti ja vasta
ylemmissä palkoissa prosentuaalisena. Lisäksi Jyty hakee neuvotteluissa
selkeitä korjauksia mm. työaikoihin ja etätyön mahdollisuuksiin. Myös
henkilöstön edustajien asemaa on parannettava nyt, kun kuntasektori on
muutosten kourissa ja uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa
vuoden 2023 alussa. Perhevapaauudistus vaikuttaa myös työehtosopimuksen
määräyksiin.

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus

Lakko-oikeus
on perustuslaillinen oikeus ja sopimuksettomassa tilassa ei ole
työrauhavelvoitetta. Työntekijän osallistuessa ammattiliiton
järjestämään työtaisteluun, työnantaja ei saa kohdistaa häneen
minkäänlaisia painostustoimia, syrjintää tai kielteisiä seuraamuksia.
Esimerkiksi kyselyt ammattiliiton jäsenyydestä ovat laissa kiellettyjä
yrityksiä murtaa lakko. Liitto on aina vastuussa lakkopäätöksestä, ei
yksittäinen jäsen.

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa lakkoon osallistumisesta

Lakkoon
osallistuminen ja ammattiliiton jäsenyys ovat työntekijän
henkilökohtaisia asioita, joita työnantaja ei saa suoraan tai
välillisesti selvittää etukäteen. Kyselyihin ei tarvitse vastata, eikä
työntekijällä ole velvollisuutta ilmoittaa, aikooko hän osallistua
lakkoon. Vastaamatta jättämisestä ei saa seurata mitään kielteisiä,
syrjiviä tai muutoin epäedullisia seuraamuksia. Mikäli työnantajasi
painostaa sinua kertomaan, aiotko osallistua lakkoon tai kuuluutko
ammattiliittoon, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja
aluetoimistoon.

Tarkista yhteystietosi ja työpaikkatietosi Jässärissä

1) Tarkista ja tarvittaessa korjaa yhteystietosi Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta.
2) Tarkista ja tarvittaessa korjaa työpaikka-, työsuhde- ja sopimusalatietosi
Jässärissä. Oikeat ja ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen
tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee. Myöskään
lakkoavustusta ei voi hakea, mikäli työpaikkatietosi ovat väärin liiton
jäsenrekisterissä.

Seuraa sopimusneuvotteluja ja työtaistelutoimia

Asiasanat: