Hallitus esittää valtion osallistumista lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen

Hallitus esittää työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaista muuttamista.

Lomautusten ja tätä kautta ansiopäivärahahakemusten määrä on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian johdosta. Lomautusten perusteella maksettavat ansiopäivärahat rahoitetaan Työllisyysrahaston osuudella (94,5 %) ja työttömyyskassan jäsenmaksuilla (5,5 %).

Valtio ei tavallisesti osallistu lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen, mistä syystä ennakoimaton menokasvu kohdistuu erityisesti Työllisyysrahastolle. Samaan aikaan työllisyyden heikentyminen johtaa työttömyysvakuutusmaksutuottojen alenemiseen.

Esityksessä ehdotetaan, että valtio osallistuisi väliaikaisesti lomautuksen ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksettaisiin valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä.

Valtionosuus maksettaisiin 1.4.2020 – 31.12.2020 välisenä aikana maksetuista ansiopäivärahoista.

Muutos koskisi sekä palkansaajia että työttömyysturvassa yrittäjäksi katsottuja yrittäjän perheenjäseniä, joilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada työttömyysetuutta lomautuksen tai työnteon keskeytyksen ajalta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja ne olisivat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioon.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta: Hallitus esittää valtion osallistumista lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen