Hallitus esittää työttömyysturvalain väliaikaisten poikkeusten jatkamista vuoden loppuun

Tavoitteena on turvata palkansaajien toimeentuloa tilanteissa, joissa työllistyminen päättyy väliaikaisesti tai kokonaan sekä tukea työn vastaanottamista ja työvoiman alueellista liikkuvuutta.

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi koronavirusepidemian vuoksi tehtyjä muutoksia.

Etuushakemusten käsittelyn kevennystä jatkettaisiin

Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovellettaisi loppuvuoden aikana. Myös yritystulojen sovittelua yrittäjän omaan ilmoitukseen perustuen ehdotetaan jatkettavaksi.

Tavoitteena on yksinkertaistaa eräissä tilanteissa työttömyysturvan säännöksiä ja näin keventää etuushakemuksen käsittelyn edellyttämää työmäärää. Työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Työttömyysetuutta voitaisiin myös jatkossa maksaa laajennetusti ennakkona

Työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona ilman päätöstä enintään kuudelta kuukaudelta tavanomaisen kahden kuukauden sijaan.

Työttömyysturvan suojaosan korotusta jatkettaisiin

Lisäksi esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti jatkettavaksi työttömyysetuuden sovittelun korotettua suojaosaa.  Työttömyysturvan suojaosa on rahasumma, jonka työtön voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuden suuruuteen.

Työttömyysetuuden suojaosan korotusta 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa (279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana) jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun.

Liikkuvuusavustuksen matka-ajan edellytys pysyisi lyhennettynä

Liikkuvuusavustusta voitaisiin edelleen väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työsuhteen alkaessa ylittäisi kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia

Hallituksen esitys liittyy vuoden 2020 VII lisätalousarvioon.
Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian, ja ne olisivat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Lue tiedote STM:n sivuilta: