Etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa, jonka jälkeen työpaikoilla siirrytään etä- ja läsnätyön yhdistämiseen riskiarvioiden ja tautitilanteen mukaan

Valtioneuvosto on tehnyt 17. helmikuuta periaatepäätöksen, jolla valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 28. helmikuuta jälkeen. Valtakunnallisen etätyösuosituksen päättyessä työnantajia kehotetaan seuraamaan
alueellisten terveysviranomaisten tiedotusta, sillä alueiden tilanteissa voi tapahtua nopeitakin muutoksia.

Valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa leviämisalueilla 28. helmikuuta asti. Koko Suomi on tällä hetkellä leviämisaluetta.

Vaikka valtakunnallinen etätyösuositus päättyy, niin joustava siirtyminen etä- ja läsnätyön yhdistämiseen on hyvä toteuttaa vaiheittain. Työnantajien vastuulla on toteuttaa edelleen työhön liittyvien riskien arviointi
yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Päätöksissä tukeudutaan sairaanhoitopiirien ja terveysviranomaisten arvioihin alueen epidemiatilanteesta.

Terveysturvallisen työskentelyn mahdollistamiseksi on edelleen noudatettava hygienia- ja suojautumistoimenpiteitä sekä edistää muutoinkin työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Kullakin työpaikalla arvioidaan mahdollisuudet hallittuun paluuseen työpaikoille, hyvien etätyökäytäntöjen edistämiseen ja joustavaan etä- ja läsnätyön yhdistämiseen.

Omikron-muunnos aiheuttaa aiempaa harvemmin sairaalahoidon tarvetta

Koronatartunnat leviävät voimakkaasti väestössä ja sairaalakuormitus on edelleen korkealla tasolla. Erityisesti omikronmuunnos aiheuttaa tällä hetkellä taudin leviämistä Suomessa. Etätyösuosituksen avulla aikuisväestön
kontakteja on saatu vähennettyä ja näin hillittyä tartuntojen määrän kasvua.

Omikron-muunnos näyttää kuitenkin korkean rokotuskattavuuden väestöissä lievemmältä, koska kaksi kertaa
rokotetuilla rokotussuoja päästää läpi infektioita, mutta estää vakavan taudin. Näin rokotussuojan laadusta, kattavuudesta ja kohdentumisesta johtuen syntyy suhteessa paljon tartuntoja, mutta niistä selvästi
aiempaa harvempi aiheuttaa sairaalahoidon tarvetta. Tästä johtuen valtakunnallinen etätyösuositus voidaan purkaa maaliskuun alusta niin, että siirtyminen vähitellen läsnä- ja etätyön yhdistämiseen voi toteutua
alueellisen tautitilanteen mukaan.

Valtioneuvosto antoi 2. joulukuuta 2021 periaatepäätöksen toistaiseksi voimassaolevasta etätyösuosituksesta. Etätyösuosituksen perusteita päätettiin linjata viimeistään helmikuun puoliväliin mennessä. Hallituksen
koronaministerityöryhmä puolsi neuvottelussaan 8. helmikuuta 2022 valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön esitystä annetun etätyösuosituksen voimassaolon päättämistä.

Etätyösuositusta varten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut lausunnon epidemiologisesta tilanteesta ja Työterveyslaitos etätyösuosituksen tarpeesta.