Essote aloittaa yt-neuvottelut

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa on aloitettu henkilöstön ja työnantajan edustajien väliset yt-neuvottelut. Yt-menettely koskee kuntayhtymän kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. 

Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen perusteella kuntayhtymän kuluvan vuoden alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 22 miljoonaa euroa. Toiminnan turvaaminen suunnitelmakaudella 2020-2021 edellyttää noin 15 miljoonan euron erillisiä sopeuttamistoimenpiteitä kulutason pysyväksi madaltamiseksi.

Mm. hallinto- ja tukipalvelujen osalta pyritään 50 henkilötyövuoden vähentämiseen. Muun organisaation osalta haetaan säästöjä niin, että pysyvää kustannussäästöä henkilöstö- ja muissa kuluissa saadaan yhteensä noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Säästöjä tavoittelevien yt-neuvotteluja perustellaan kuntayhtymän toimintaa rahoittavien jäsenkuntien hankalalla taloudellisella tilanteella. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä aloitettiin niinkään yt-neuvottelut elokuussa. Niissä haetaan 15 miljoonan euron vuotuisia ja pysyväisluonteisia säästöjä  ensi vuoden alusta lukien. Henkilöstön vähennystarpeen on arvioitu  olevan 250 henkilötyövuoden verran.

Kymenlaaksossa toimivassa Kymsotessa kesällä päättyneissä yt-neuvotteluissa henkilöstön vähentämistarpeen määräksi arvioitiin hieman yli 400. Heistä noin 110 henkilöä uhkaa irtisanominen.

Kaiken kaikkiaan yt-neuvotteluja on lisäksi käyty viime kuukausina tai käydään parhaillaan lähes 20 kunnassa. 

Jytyn tiedotteita yt-neuvotteluihin liittyen:

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-yt-neuvotteluja-kaydaan-kasvavassa-maarin.aspx

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jyty-kuntatalouden-heikennykset-murentavat-julkiset-palvelut.aspx