Esitys aikuiskoulutustuella opiskelun ja työssä käynnin joustavasta yhteensovittamisesta lausunnolle

Aikuiskoulutustukeen esitetään muutoksia, joilla on tarkoitus parantaa työntekijöiden mahdollisuutta opiskella aikuiskoulutustuella työnteon rinnalla. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti esityksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 1.11.2019.

Lakiesityksessä ehdotetaan uudistettaviksi soviteltua aikuiskoulutustukea ja palkansaajan aikuiskoulutustuen määräytymistä koskevia säännöksiä. Jos henkilöllä olisi palkka- tai muita työtuloja, ne vaikuttaisivat aikuiskoulutustuen määrään tulon maksukuukautena.

Muutoksen toteuttamiseksi myös aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksiä, suoritettavaksi edellytettävien opinto- tai osaamispisteiden määrää tukikuukautta kohden, tukikuukauden kulumista sekä aikuiskoulutustuen hakemista ja maksamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi.

Aikuiskoulutustuen opintovaatimusta on tarkoitus uudistaa niin, että kokoaikaisia opintoja ja työn ohessa tehtäviä opintoja koskevat opinto- tai osaamispistevaatimukset eroaisivat toisistaan. Kokoaikaisissa opinnoissa vaatimus olisi neljä opintopistettä kuukaudessa, työn ohessa opiskelevalla kaksi opintopistettä. Tukikuukausia voitaisiin laskea myös puolikkaina, jolloin työn ohessa opiskelu ei kuluttaisi aina kokonaista tukikuukautta.

Palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemismenettelyä ehdotetaan myös muutettavaksi. Palkansaajan aikuiskoulutustukea haettaisiin esityksen mukaan jatkossa aina kuukausittain jälkikäteen, jolloin hakija voisi ottaa paremmin huomioon todellisen toteutuneen opiskelunsa ja työntekonsa. Samalla Työllisyysrahasto, joka myöntää tuen, voisi hyödyntää tulorekisteritietoja. Hakijalla olisi edelleen mahdollisuus saada etukäteen päätös tuen saamisen edellytysten täyttymisestä.

Muutoksen tavoitellaan olevan kustannusneutraali, minkä vuoksi esityksessä ehdotetaan myös sellaisia muutoksia aikuiskoulutustuen määrään, jotka voivat alentaa etuutta nykytilaan verrattuna. Keskimäärin nykyisten etuudensaajien aikuiskoulutustuki pienenisi noin 78 euroa kuukaudessa.

Aikuiskoulutustuen muuttaminen pohjautuu työmarkkinakeskusjärjestöjen sosiaali- ja terveysministeriölle tekemään yhteiseen aloitteeseen. Ehdotetuilla muutoksilla parannetaan mahdollisuuksia työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020.