AVAINTES:n neuvottelutulos hyväksytty

​Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksesta 15. kesäkuuta saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien sopimusosapuolten hallinnoissa. Jytyn liittohallitus hyväksyi sopimuksen torstaina 16. kesäkuuta. Sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025 (2+1).

Palkankorotukset vuonna 2022 ovat kokonaisuudessaan 2,5 %. Yleiskorotuksen suuruus on 1.5. alkaen 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 %. Paikallisen järjestelyerän suuruus on 1.11.2022 alkaen 0,5 %. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta neuvotellaan tarkemmin paikallisesti 14.10.2022 mennessä.  

Palkankorotukset vuonna 2023 ovat 1,9 %. Yleiskorotuksen suuruus on 1.6.2023 alkaen 1,5 % ja paikallinen järjestelyerä on 0,4 %. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta neuvotellaan tarkemmin paikallisesti 31.3.2023 mennessä.

Mikäli paikallisten järjestelyerien neuvottelutulos on erimielinen, työnantajan on annettava henkilöstön edustajille selvitys päätettyjen toimenpiteiden perusteista ja niihin liittyneiden palkkaratkaisujen jakautumisesta viimeistään yllä mainittuihin neuvotteluaikoihin mennessä. Jos selvitystä ei anneta tai neuvottelua ei ole käyty neuvotteluaikoihin mennessä, järjestelyerä jaetaan yleiskorotuksena.

Sopijapuolet neuvottelevat vuoden 2024 palkantarkistuksista 15.3.2024 mennessä. Mikäli palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien. Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti 31.3.2024 mennessä.

Normaalien sopimuskorotusten lisäksi sopijapuolet ovat sopineet kehittämiseristä, joiden ensisijainen tavoite on työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimet. 1.6.2023 alkaen on käytössä 1,2 % suuruinen kehittämiserä, josta varataan 0,5 % vuosilomataulukon B-rivin poistoon 1.4.2023 alkaen sekä kokemuslisämääräysten 18 §:n 5 ja 6 momentin poistamiseen 1.6.2023 alkaen. Kehittämiserästä 0,7 % neuvotellaan liittotasolla 31.3.2023 mennessä. Kohdentamistavoitteena ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten palkkaryhmien alarajakorotukset.

1.2.2024 alkaen on käytössä 0,4 % suuruinen keskitetysti jaettava kehittämiserä. Sopijapuolet varaavat palkkausjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi 0,3 % suuruisen erän erityisesti palkkahinnoitteluliitteen kehittämistyöhön tai muutoin palkkausjärjestelmän kehittämiseksi. Erästä varataan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kattamiseen 0,1 %. Tätä kehittämiserää koskevat keskitetyt neuvottelut käydään liittotasolla 31.12.2023 mennessä.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotettiin 1.5.2022 alkaen 3,5 %.

Hälytysrahakorvausta korotettiin ja varallaolokorvauksen haitaria nostettiin.

Tekstien osalta parannettiin mm. henkilöstön edustajia koskevia määräyksiä. Teksteihin lisättiin soveltamisohje koskien luottamusmiehen kiinteää vapautusaikaa. Lisäksi otettiin kirjaus työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä. Palkkausluvussa parannettiin luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksia sekä lisäksi myös työntekijän tiedonsaantioikeutta palkkauksensa suhteen.

Perhevapaauudistuksen myötä sopimukseen tehtiin sekä termimuutoksia että sisällöllisiä muutoksia. Toisen vanhemman (ei-synnyttävän vanhemman) palkallisia vanhempainvapaapäiviä lisättiin synnyttävän vanhemman palkallisen vapaan pituutta lyhentämättä. Jatkossa synnyttävä vanhempi saa raskausvapaata 40 arkipäivää. Lisäksi molemmat vanhemmat ovat oikeutettuja vanhempainvapaaseen, joka on palkallinen ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää.

Sopimuskaudelle asetetaan palkkausjärjestelmätyöryhmä sekä työaikatyöryhmä erityisesti jaksotyötä koskien.

Lisätiedot Jytyssä:
Rosa Marttila, työmarkkinalakimies ja
Viivi Vidgren, työmarkkinalakimies

Asiasanat: