Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Ammattiliitto Jyty ei hyväksy hallituksen lakiesitystä paikallisesta sopimisesta, koska se heikentäisi paikallisten henkilöstön edustajien asemaa ja voi johtaa työehtojen heikkenemiseen. Toteutuessaan se saattaisi jopa vähentää osapuolten halua paikalliseen sopimiseen, Jyty sanoo lakiesitystä koskevassa lausunnossaan.

Ammattiliitto Jyty yhtyy perjantaina jättämässään lausunnossa palkansaajakeskusjärjestöjen eriävään mielipiteeseen paikallisen sopimisen lakiesityksestä. Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara painottaa, että Jyty suhtautuu paikalliseen sopimiseen kuitenkin lähtökohtaisesti myönteisesti.

– Hyvin toimiessaan paikallinen sopiminen lisää työnantajaorganisaation tuottavuutta ja parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työehtoja. Esimerkiksi kuntasektorilla paikallista sopimista on sovellettu hyvin laajasti jo useamman vuosikymmenen ajan, Maarianvaara toteaa.

Hallituksen esittämä malli ei Maarianvaaran mielestä kohtele yrityksiä yhdenvertaisesti.

– Siinä laajennetaan merkittävästi järjestäytymättömien työnantajien oikeuksia paikallisessa sopimisessa, mutta niillä ei ole samoja velvollisuuksia kuin järjestäytyneillä työnantajilla. Tämä voi vähentää työnantajien halukkuutta järjestäytyä työnantajaliittoihin, mikä rapauttaa yksityisen sektorin vähimmäistyöehdot turvaavaa yleissitovuusjärjestelmää, Maarianvaara sanoo.

Kehitys voi Maarianvaaran mukaan johtaa siihen, ettei työehtosopimusten osapuolilla ole kannusteita solmia paikallisia sopimuksia, jos niihin liittyvät ongelmatilanteet lisääntyvät esimerkiksi puutteellisen valvonnan takia.

– Järjestäytymättömien työnantajien valvonta on puhtaasti viranomaisten vastuulla, eikä viranomaisten resursseja olla tässä yhteydessä lisäämässä, Maarianvaara huomauttaa.

Lakiesitys kaventaa luottamusmiehen sopimusoikeuksia järjestäytymättömän työnantajan palveluksessa. Ammattiliitto Jyty korostaa lausunnossaan, että työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen asema olisi tunnustettava myös järjestäytymättömissä yrityksissä.

– Muussa tapauksessa on vaarana, että luottamusmies sivuutetaan säännönmukaisesti paikallisessa sopimisessa, mikä lisää työsuhteen ehtojen polkumyynnin riskiä, Maarianvaara sanoo.

Lakiesityksessä luottamusmiehen edustusoikeus järjestäytymättömässä työnantajakentässä rajataan vain niihin työntekijöihin, jotka ovat voineet osallistua hänen valintaansa. Tämä aiheuttaa Maarianvaaran mukaan työpaikoilla oikeudellisesti kestämättömän tilanteen.

– Työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta käsitellä työntekijöiden järjestäytymistä koskevia tietoja, joten työnantaja ei voi käytännössä tietää, mitkä työntekijät ovat voineet osallistua luottamusmiehen valintaan.

Lausunto paikallisen sopimisen kehittämistä koskevasta lakiluonnoksesta

Lisätietoja Jytyssä:

Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto. 

Asiasanat: