Enligt Fackföbundet Jyty kan lagförslaget om lokalt avtalande leda till dumpning av anställningsvillkoren

Fackförbundet Jyty godkänner inte regeringens lagförslag om lokalt avtalande, eftersom det skulle försvaga positionen för de lokala personalrepresentanterna och kan leda till en försvagning av arbetsvillkoren. Om det förverkligas kan det till och med minska parternas vilja till lokalt avtalande, säger Jyty i ett utlåtande om lagförslaget.

Fackförbundet Jyty instämmer i utlåtandet som de lämnade på fredagen med löntagarcentralorganisationens avvikande åsikt om lagförslaget om lokalt avtalande. Jytys intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara betonar att Jyty dock i princip förhåller sig positivt till lokalt avtalande.

– När lokalt avtalande fungerar bra tillför det arbetsgivarorganisationen produktivitet och förbättrar arbetstagarnas arbetshälsa och arbetsvillkor. I exempelvis kommunsektorn har lokalt avtalande tillämpats på bred front redan under flera årtionden, konstaterar Maarianvaara.

Modellen som regeringen föreslår behandlar enligt Maarianvaara inte företagen jämställt.

– I den utökar man väsentligt de oorganiserade arbetsgivarnas rättigheter i lokalt avtalande, men de har inte samma förpliktelser som organiserade arbetsgivare. Detta kan minska arbetsgivarnas vilja att organisera sig i arbetsgivarförbund, vilket undergräver det allmänbindande system som säkrar minimiarbetsvillkoren i den privata sektorn, säger Maarianvaara.

Utvecklingen kan enligt Maarianvaara leda till att kollektivavtalsparterna inte sporras till att knyta lokala avtal om problemsituationerna för dem ökar på grund av exempelvis bristfällig övervakning.

– Övervakningen av oorganiserade arbetsgivare är helt på myndigheternas ansvar, och i samband med detta ökar man inte myndigheternas resurser, påpekar Maarianvaara.

Lagförslaget skär ner förtroendemannens avtalsrättigheter i en oorganiserad arbetsgivares tjänst. Fackförbundet Jyty betonar i sitt utlåtande att positionen för en förtroendeman som valts på basen av kollektivavtalet skulle erkännas också i oorganiserade företag.

– Annars finns risken att förtroendemannen åsidosätts i det normala lokala avtalandet, vilket ökar risken för dumpning av anställningsvillkoren, säger Maarianvaara.

I lagförslaget begränsas förtroendemannens representationsrätt på det oorganiserade arbetsgivarfältet enbart till de arbetstagare som har kunnat delta i valet av hen. Detta förorsakar enligt Maarianvaara en rättsligt ohållbar situation på arbetsplatserna.

– I princip har arbetsgivaren inte haft rätt att hantera uppgifter om arbetstagarnas organisering, så arbetsgivaren kan i praktiken inte veta vilka arbetstagare som har kunnat delta i valet av förtroendeman.

Utlåtande om lagförslaget för utveckling av lokalt avtalande (på finska)

Tilläggsinformation från Jyty:

Intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara, tel. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbetet, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: