Förhandlingsresultatet för privata socialservicebranschen har godkänts – lösningen ger rejäla löneförhöjningar till en bransch som lider av brist på arbetskraft

Fackförbundet Jytys förbundsstyrelse godkände förhandlingsresultatet för privata socialservicebranschen. Resultatet är nu godkänt i styrelserna för alla avtalsparter. Löneförhöjningarna med engångsersättningar överskrider i sin helhet den så kallade allmänna linjen.

Lönerna stiger under avtalsperioden som slutar i slutet av år 2025 i socialservicebranschen med i medeltal 13,07 %. Nyss nämnda procent innehåller också engångsersättningen.

– Vi är nöjda med den uppnådda löneförhöjningsnivån. De som arbetar i den privata socialservicebranschen får nu rejäla löneförhöjningar, vilket förhoppningsvis underlättar bristen på arbetskraft i bl a privata vårdhem för åldringar, barndaghem och barnomsorgens verksamhetsställen, betonar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Fackförbundet Jyty använde under avtalsförhandlingarna flera stridsåtgärder, såsom strejker, övertids- och skiftbytesförbud, förbud mot sökning och förbud mot korttidsarbete. Alla stridsåtgärder som Jyty utlyst är avslutade i och med godkänt förhandlingsresultat.

Fackförbundet Jyty förhandlar om kollektivavtalet för privata socialservicebranschen som en del av förhandlingsorganisationen Socialservicebranschens allians Salli rf. Arbetsgivarna representeras i avtalsförhandlingarna av Välmåendebranschen HALI rf.

Till kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen hör socialbranschens tjänsteenheter, såsom barndaghem, vårdhem för åldringar och handikappade, mödra- och skyddshem, hemtjänster och rusmedelsvård. I socialservicebranschen arbetar ungefär 70 000 arbetstagare. Kollektivavtalet är allmänbindande, vilket betyder att också en arbetsgivare som inte hör till arbetsgivarförbundet är skyldig att följa det.

Innehållet i förhandlingsresultatet för privata socialservicebranschen

I förhandlingsresultatet har avtalats om en 32 månaders avtalsperiod för kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen och avtalet är i kraft 1.5.2023-31.12.2025.

Löneförhöjningar under avtalsperioden

Förhöjningar år 2023:

– 1.9.2023: 3,6 % allmän- och tabellförhöjning av lönerna

– 1.9.2023: Minimitabellönerna höjs i alla sex svårighetsgrupper.
Minimitabellönerna stiger i alla tjänstetilläggsnivåer; i lönegrupperna A-B 1,9 % och i lönegrupperna C-F 2,2 %. Kostnadseffekten på branschen för förhöjningen vid nedre gränsen, vilken höjer lönenivån, är i medeltal 1,56 %.

Förhöjningar år 2024:

– I samband med den normala lönebetalningsdagen för småbarnspedagogiken betalas i maj 2024 till arbetstagaren ett engångsbelopp på 470 euro.

– I annan kollektivavtalsbransch än småbarnspedagogiken betalas i samband med den normala lönebetalningsdagen i juni 2024 till arbetstagaren ett engångsbelopp på 470 euro.

– 1.8.2024: 2,4 % allmän- och tabellförhöjning av lönerna

– 1.8.2024: Minimitabellönerna höjs i alla sex svårighetsgrupper.
Minimitabellönerna stiger i alla tjänstetilläggsnivåer; i lönegrupperna A-B 1,6 % och i lönegrupperna C-F 1,8 %. Kostnadseffekten på branschen för förhöjningen vid nedre gränsen, vilken höjer lönenivån, är i medeltal 1,47 %.

Förhöjningar år 2025:

– I samband med den normala lönebetalningsdagen för småbarnspedagogiken betalas i maj 2025 till arbetstagaren ett engångsbelopp på 150 euro som en hållkraftspott för småbarnspedagogiken.

– 1.8.2025: 1,0 % allmän- och tabellförhöjning av lönerna

– 1.8.2025: Minimitabellönerna höjs i alla sex svårighetsgrupper.

Minimitabellönerna stiger i alla tjänstetilläggsnivåer; i lönegrupperna A-B 1 % och i lönegrupperna C-F 1,2 %. Kostnadseffekten på branschen för förhöjningen vid nedre gränsen, vilken höjer lönenivån, är i medeltal 1,04 %.

–1.8.2025: I annan kollektivavtalsbransch än småbarnspedagogiken utdelas en 0,7 % stor lokal ”dragkraftspott för välfärdsområdena” i enlighet med fördelningsanvisningarna för en lokal justeringspott.

Andra avtalade förändringar:

Ersättningarna för förtroendemän, huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs från och med 1.9.2023 med 13 %. Nivåerna på nödarbetesersättning och språktillägg höjs med 13 % från och med 1.9.2023.

Dessutom avtalades om tillämpningsanvisningar för semestrar, extra arbete och förändringar i arbetsskiftslistan.

Förhandlingsresultatet innehåller flera arbetsgrupper och ett brett utvecklingsprojekt för håll- och dragkraften för den privata socialservicebranschen.

Läs mer om förhandlingsresultatet på Jytys avtalssidor:

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Följ förhandlingarna:

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: