Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Ammattiliitto Jytyn mielestä kehysriihen päätökset vaikeuttavat työuran aikaista osaamisen kehittämistä, pienipalkkaisten asemaa ja sote-alan henkilöstökriisiä.

Hallitus kertoi kehysriihiratkaisuissaan suojaavansa osaamisen, koska se on hyvinvointivaltion keskeinen tekijä. Tästä huolimatta hallitus kuitenkin leikkaa aikuisten ammatillisen koulutuksen rahoitusta.

– Aiemmin päätettiin lakkauttaa hyvin toiminut aikuiskoulutustuki, nyt merkittävänä leikkauskohteena on aikuisten ammatillinen koulutus. Samaan aikaan tiedämme, etteivät tulevat ikäluokat kykene vastaamaan eri alojen tulevaisuuden työvoimatarpeisiin, sanoo Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Jytyn mielestä hallituksen päättämä arvonlisäveron kiristys heikentää jo leikkausten kohteena olleiden pienipalkkaisten ja sosiaaliturvaa saavien asemaa.

– Tämäkin säästötoimi kohdistuu erityisesti heikommassa asemassa oleviin. Lisäksi alv-kiristys syö kaikkien palkansaajien ostovoimaa. Kotimaisen kasvun edellytykset laitettiin näin jäihin, Voima toteaa.

Jyty on huolissaan kehysriihessä tehtyjen sote-sektorin leikkauksien vaikutuksista.

– Ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksen pienentäminen heikentää vanhusten hoitoa sekä lisää sote-sektorin työntekijöiden kuormitusta ja työpahoinvointia. Jo nyt vanhustenhoidossa on huutava työvoimapula, ja jatkossa se on vielä pahempi, Voima huomauttaa.

Jyty epäilee, että hallituksen linjaus parantaa hyvinvointialueiden lakisääteisten palveluiden tuottamista tarkoittaa käytännössä tukipalveluista ja hallintotyöstä karsimista.

– Tällainen kehitys lisäisi entisestään hoivahenkilöstön työkuormaa ja heikentäisi työssä jaksamista, mikä myös lisäisi rekrytointihaasteita, Voima arvioi.

Myönteisinä asioina kehysriihestä Jyty nostaa suurituloisten mukaan ottamisen sopeutustoimiin sekä lapsiin, nuoriin ja mielenterveyspalveluihin kohdistuvat rahoituslisäykset.

– Väistämättä tulee kuitenkin ajatus, että laastaroidaanko tässä koko ajan isommaksi repeytyvää haavaa, Voima sanoo.

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: