Ammattibarometri: Työvoimapulan painopiste terveys- ja sosiaalialalla, ylitarjontaa sihteereistä

Työvoimapulaa potevien ammattien määrä on Suomessa nousemassa korona-aikaa edeltävälle tasolle. Työvoiman ylitarjonnasta kärsivien ammattien määrä vähenee loivasti ja  koronan vaikutus ylitarjonnassa on vähäinen. Tulokset käyvät ilmi syksyn Ammattibarometrista, joka perustuu työ- ja elinkeinotoimistoissa elo-syyskuun 2021 aikana tehtyyn arvioon hieman yli 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan suhteista lähitulevaisuudessa.

Työvoimapulan painopiste on edelleen terveys- ja sosiaalialan ammateissa. Siivoojat ja hitsaajat ovat nyt palanneet pula-ammattien top-15 –listalle.

Ylitarjonnassa korostuvat mm. sihteerien ammatit ja luovan työn ammatit, kuten taide- ja kulttuurialan asiantuntijat ja kuvataiteilijat, jotka nousivat uusina ammatteina ylitarjonnan top-15 –listalle.

Ammattien työmarkkinatilanne on tasapainoisin Satakunnassa ja Lapissa. Työvoimapula-ammattien määrä on ollut kasvussa vuodentakaiseen tilanteeseen nähden erityisesti Pohjois-Savossa, Hämeessä ja Kainuussa.

TOP 15 AMMATIT, JOISTA PULAA

  Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja

  Lähihoitajat

  Sosiaalityön erityisasiantuntijat

  Yleislääkärit

  Ylilääkärit ja erikoislääkärit

  Lastentarhanopettajat

  Kuulontutkijat ja puheterapeutit

  Hammaslääkärit

  Psykologit

  Erityisopettajat

  Kotihoitajat

  Toimisto- ja laitossiivoojat ym.

  Ylihoitajat ja osastonhoitajat

  Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

  Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

TOP 15 AMMATIT,  JOISTA YLITARJONTAA

  Yleissihteerit

  Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät

  Toimittajat

  Matkatoimistovirkailijat

  Johdon sihteerit ja osastosihteerit

  Painopinnanvalmistajat

  Painajat

  Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat

  Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät

  Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat

  Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat

  Kuvataiteilijat

  Graafiset ja multimediasuunnittelijat

  Kirjastotyöntekijät

  Huonekalupuusepät ym.

Lisätiedot:

Tutustu Ammattibarometriin. Tältä sivulta voit hakea TE-toimistojen arvion eri ammattien työmarkkinanäkymistä myös seutukuntatasolla.