Yleissopimuksen ja Partiotyönantajien työehtosopimuksessa uusia neuvotteluaikoja

Yleissopimusta ja Partiotyönantajia koskevissa työehtosopimuksessa seuraava  neuvotteluaika siirrettiin pidettäväksi 14.2.2020. Neuvotteluissa esillä on edelleen tekstikysymykset. Työmarkkinatilanne kokonaisuutena on ”odotteleva” kiky-tuntien lisäksi monissa muissa kysymyksissä. Neuvotteluaika on varattu
myös 21.2.2020.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: