Yksityisen opetusalan TES-neuvottelut jatkuivat

​Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten neuvotteluissa keskiviikkona 16.2. käytiin ensimmäistä kertaa läpi sekä työnantajan että työntekijäpuolen sopimustavoitteita. Ammattiliitto Jytyn keskeisinä tavoitteina on riittävien palkantarkistusten lisäksi mm. etätyömääräyksistä sopiminen ja perhevapaauudistuksen heijastuminen TES-teksteihin. Työehtosopimusten määräyksiin esitetään myös muita sisällöllisiä parannuksia.

Seuraava neuvottelutapaaminen on tiistaina 1.3., jolloin tavoitteisiin syvennytään tarkemmin. Jytyn neuvottelijoina toimivat työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki ja työmarkkinalakimies Rosa Marttila. Ammattiliitto Jytyn lisäksi näistä työehtosopimuksista neuvottelevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Työnantajia neuvotteluissa edustaa Sivistystyönantajat Sivista, jonka pääneuvottelijana toimii johtava työmarkkinalakimies Tari Aho.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat yksityiset lukiot ja peruskoulut, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset, maatalousalan oppilaitokset, ammattioppilaitokset, kauppaoppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut, koti- ja laitostalouskoulut, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset ja hotelli- ja ravintolaoppilaitokset. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusta noudatetaan vain aikuiskoulutuskeskuksissa.

Jytyn jäsenet työskentelevät yksityisellä opetusalalla laaja-alaisesti mm. hallinto- ja taloustehtävissä, ohjaajina, opettajina, opinto- ja koulutussihteereinä, kiinteistö- ja ruokahuollossa, siivoustehtävissä ja IT-alalla.

Lisätiedot Jytyssä: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies

Asiasanat: