Yksityisen opetusalan palkkaneuvottelut jatkuvat

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tämän vuoden palkkaneuvottelut jatkuvat perjantaina 28.4.

Palkankorotusten määräytymistavasta sovittiin viime elokuussa tehdyissä työehtosopimuksissa. Työehtosopimuksissa sovittiin, että vuoden 2023 palkankorotukset määräytyvät kolmen verrokkialan korotusten ja kustannusvaikutusten perusteella ajalle 1.8.2023-31.3.2024. Neuvotteluissa pyritään löytämään palkankorotuksiin sopijapuolten yhteinen näkemys.

Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkankorotuksen määrästä tai korotusajankohdasta 30.4.2023 mennessä, asetetaan riitaa ratkaisemaan jommankumman aloitteesta välityslautakunta, johon molemmat osapuolet asettavat kumpikin kolme jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan tai hänen määräämänsä. Lautakunnan tulee antaa ratkaisu 31.5.2023 mennessä.

Lisätiedot Jytyssä:
Rosa Marttila, työmarkkinalakimies
Jimi Paavola, työmarkkinalakimies”

Asiasanat: