Yksityisen opetusalan palkkaneuvottelut alkoivat

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tämän vuoden palkkaneuvottelut alkoivat torstaina 23.3. Palkankorotusten määräytymistavasta sovittiin viime elokuussa tehdyissä työehtosopimuksissa. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.3.2024 asti.

Työehtosopimuksissa sovittiin, että vuoden 2023 palkankorotukset määräytyvät kolmen verrokkialan korotusten ja kustannusvaikutuksen perusteella ajalle 1.8.2023-31.3.2024. Verrokkialoja ovat Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä Kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimukset. Palkankorotukset jakaantuvat 70 % yleiskorotukseen ja 30 % paikalliseen erään. Nyt alkaneissa neuvotteluissa haetaan palkankorotuksista sopijaosapuolten yhteistä näkemystä.

Neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran keskiviikkona 29.3. Ammattiliitto Jytyn lisäksi Yksityisen opetusalan ja Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksista neuvottelevat JHL ja OAJ. Työnantajapuolta edustaa Sivista.

Lisätiedot Jytyssä:
Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Rosa Marttila, työmarkkinalakimies

Asiasanat: