Ville-Veikko Ahonen hyvinvointialueiden toimeenpanon muutosjohtajaksi

Ville-Veikko Ahonen on nimitetty muutosjohtajaksi, jonka vastuulla on hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen. Hän johtaa toimeenpanon valmistelutehtäviä valtiovarainministeriössä sekä toimii yhteyshenkilönä ministeriön ja hyvinvointialueiden välillä.

Valtiovarainministeriö vastaa hyvinvointialueiden hallinnon, talouden ja tukipalveluiden käynnistämisen tuesta.  

"Käsillä on Suomen historian suurin hallinnollinen uudistus. Olennaista on varmistaa, että palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden järjestettäväksi ilman häiriöitä ja että liikkeenluovutuksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Lisäksi tulee varmistaa edellytykset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kehittämiselle", Ville-Veikko Ahonen sanoo.  

Muutosjohtaja vastaa alueellisen tilannekuvan luomisesta, ylläpidosta ja riskienhallinnasta

Muutosjohtajan vastuulle kuuluu esimerkiksi hyvinvointialueiden vuosia 2021–2022 koskevan valmistelurahoituksen ja uudistuksen kansallisen valmistelurahoituksen (2021–2026) valmistelu. Lisäksi hän vastaa alueiden verkostoitumisen ja muutoksen tuesta, joka liittyy talouteen, hallintoon, tukipalveluihin ja ict-järjestelmiin.

"Valtiovarainministeriö tukee hyvinvointialueiden käynnistymistä ja turvaa niiden tulevaisuutta.  Nyt keskitymme toisaalta siihen, että hyvinvointialueiden hallinto ja talous on järjestetty niin, että ne voivat ottaa sote- ja pelastustoimen palvelut vastuulleen vuoden 2023 alussa, ja toisaalta siihen, että alueiden organisaatiot ja johtamisjärjestelmät mahdollistavat tuleviinkin haasteisiin vastaamisen. Julkisen hallinnon strategiassa lupaamme, että rakennamme yhdessä kestävää hyvinvointia murrosten keskellä. Valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön edistäminen kaikin keinoin on yksi tehtävistämme", hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg sanoo. Nerg vastaa valtiovarainministeriön ja sen hallinnonalan hyvinvointialueisiin liittyvän valmistelun johtamisesta ja koordinaatiosta.

Ahonen on toiminut aiemmin muun muassa valtiovarainministeriön kuntapolitiikka, toimintamallit ja toimeenpano -yksikön päällikkönä sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallisen toimeenpanon koordinaattorina. Valtiovarainministeriössä hän on työskennellyt vuodesta 2008 lähtien. Nimitys on voimassa 31.10.2022 asti.