Valtakunnansovittelija esittää kunta-alan työriitaan sovittelulautakuntaa

​Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala kertoi tänään torstaina 7.4. sopimusneuvottelujen osapuolille esittävänsä sovittelulautakuntaa kunta-alan työriitaa ratkaisemaan. Osapuolet odottavat nyt työ- ja elinkeinoministeriön päätöstä ja lautakunnan työn alkamista.

Sovittelulautakuntaa on käytetty työriidan sovittelussa hyvin harvoin. Sovittelulautakunnan asettamisesta ja sen avustamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää työ- ja elinkeinoministeriö.

Lautakunta päättää itse, milloin se kokoontuu ja järjestäytyy. Lautakunnan sihteerinä toimii valtakunnansovittelija.

Lakko pääkaupunkiseudulla edessä

Seuraava Jytyn, JHL:n ja JUKOn yhteinen lakkovaroitus on annettu koko pääkaupunkiseudulle Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin heti pääsiäisen jälkeen 19.–25.4.

Kaikkiaan Jytyn, JHL:n ja JUKOn lakonuhka koskee jopa 81 000:ta kuntapalkansaajaa. Järjestöjen kolmas, koko Suomea koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorille alkaa 4. huhtikuuta ja päättyy 10. huhtikuuta.

Tavoitteena palkkaohjelma

Jyty tavoittelee sopimusratkaisuun reiluja korotuksia sekä koko kuntasektorille ja tuleville hyvinvointialueille kohdennettavaa palkkaohjelmaa, jolla korjataan palkkausepäkohtia ja palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Työelämän laadun parantaminen edellyttää myös sopimustekstien kehittämistä. Tavoitelistalla on mm. perhevapaauudistuksen huomioiminen virka- ja työehtosopimuksissa.

Jyty neuvottelee kunta-alan keskeisistä sopimuksista, joita ovat kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), sosiaali- ja terveydenhuollon sopimus (SOTE-sopimus) ja teknisen henkilöstön sopimus (TS). Edellinen sopimuskausi päättyi jo helmikuun lopussa. Sopimuksettomassa tilassa virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan normaalisti, mutta työrauhavelvoitetta ei enää ole.

Sopimusneuvotteluissa henkilöstöä edustavat kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä, Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO sekä Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE.  Vastapuolella työnantajaa neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Lue lisää: Sopimusneuvottelut ja työtaistelutoimet 2022

Asiasanat: