Työterveyslaitoksen sopimusneuvottelut alkoivat

​Työterveyslaitoksen työehtosopimusneuvottelut alkoivat tiistaina 15.2. Ensimmäiselle neuvottelukerralle oli vain tunti aikaa, joka käytettiin yleiseen keskusteluun työmarkkinatilanteesta ja sovittujen neuvottelukertojen teemoitukseen. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 2.3., jolloin neuvotteluosapuolet jättävät tavoitteensa kirjallisesti.

Työterveyslaitoksen työehtosopimus on talokohtainen ja sitä noudatetaan Työterveyslaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehtoihin. Työterveyslaitos on työterveys- ja työsuojelualan tutkimus- ja asiantuntijalaitos.

Lisätietoja: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: