Työterveyslaitoksen neuvottelujen teemana työaika

​Osapuolet kokoontuivat jatkamaan työehtosopimusneuvotteluja tänään tiistaina 29.3. Tämän päivän keskeisenä teemana olivat työaikakysymykset. Lisäksi käytiin vilkasta keskustelua pääkaupunkiseutulisästä ja koulutuspalkkioista. Neuvotteluja jatketaan jälleen huomenna keskiviikkona 30.3.

Lisätietoja: Anne Sarvi työmarkkinalakimies anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: